Začať s angličtinou môžete kedykoľvek. Otestujte sa a zistite na čom môžete stavať. U nás nájdete kurz, ktorý vám sadne. :)

Byť native speaker nestačí

Byť native speaker nestačí

Cieľom nášho webináru je podeliť sa s vami o skúsenosti a odovzdať informácie, ktoré vám, veríme, pomôžu pri rozhodovaní sa pre kvalitných lektorov či jazykovú školu.

Koluje silný mýtus o tom, že pre naučenie sa cudzieho jazyka je lektor „native speaker” najdôležitejším faktorom. Často sa s touto požiadavkou stretávame, mnohí pri výbere lektora kladiete práve túto požiadavku na prvé miesto.

Je to však skutočne dôležité? Je to správna voľba vždy a pre každého? Veď i my sme Slováci a hoci slovenčina je naša rodná reč, naši učitelia slovenčiny študujú 5 rokov na vysokých školách. A vôbec, ruku na srdce, koľkí z nás by mohli učiť slovenčinu? Náš rodný list či pas hovorí pramálo o našich zručnostiach naučiť náš rodný jazyk iných ľudí.

Nikto z neba múdry nespadol a učiť iných je zručnosť, ktorú treba mať zvládnutú, treba vedieť ako na to. Výborné výsledky vám nezaručí „native speaker”, ale kvalifikovaní učitelia a lektori.

Mnohí z nás v The Bridge učíme a pracujeme s lektormi už viac ako 20 rokov a ako medzinárodne akreditovaná škola EAQUALS máme na výber lektorov náročné kritériá. Je však zopár jednoduchých a overených spôsobov, ako si preveriť kvalitu lektora či školy, aj keď nie je akreditovaná.

Tešíme sa na vás 7. apríla 2022 medzi 14:00 a 15:00 na ZOOMe, kde si povieme:

  • Čo sa spýtať, aby sme zistili, či škola/lektor/lektorka, ktorých zvažujeme, sú naozaj TOP?
  • Dáme si príklady a ukážky dobrej praxe: Čo robia/nerobia kvalitní lektori?
  • Záverečná diskusia
Prečo native speaker nestačí

×