Začať s angličtinou môžete kedykoľvek. Otestujte sa a zistite na čom môžete stavať. U nás nájdete kurz, ktorý vám sadne. :)

Budúcnosť firiem je v odbornej angličtine!

Budúcnosť firiem je v odbornej angličtine!

Kvalitné jazykové vzdelávanie prináša výsledky. Zamestnanci sú kompetentnejší, robia svoju prácu lepšie a prinášajú firme vyššie zisky. Kvalitné vzdelávanie je dobrá investícia. 

Firmy potrebujú odborný jazyk

Potreby firiem v oblasti jazykového vzdelávania sa menia. Kým kedysi tvorila všeobecná angličtina takmer sto percent dopytu, dnes sa klienti už oveľa častejšie pýtajú aj na možnosti výučby odborného jazyka. A to aj napriek tomu, že jeho cena môže byť vyššia v priemere aj o 25 %. Cieľom už nie je sa “dohovoriť”, ale priniesť do firmy znalosťou cudzieho jazyka skutočnú pridanú hodnotu.

Záujem je najmä o obchodnú a právnickú angličtinu. Avšak požiadavky napríklad pobočiek medzinárodných spoločností, sú ešte o čosi špecifickejšie. Ich dopyt smeruje aj k technickému či analytickému písaniu, prezentačným zručnostiam, zručnostiam negociovať, viesť efektívne stretnutia a komunikovať s kolegami v medzinárodných tímoch efektívne. Všeobecná angličitna, alebo “vykecávanie sa s nativom” už dnes nestačia.

Cesta k úspechu

Odborná angličtina sa stáva nevyhnutným nástrojom k úspechu. Napríklad, najlepšie zákazky od medzinárodných klientov, ktorí sa chcú etablovať na našom trhu, dostane tá právnická kancelária, ktorej zamestnanci sú schopní komunikovať s klientom v angličtine plynulo, jasne a zrozumiteľne. Odborná angličtina otvára firmám široké možnosti na poli domáceho či medzinárodného obchodu. 

Nielen získavanie klientov, ale hlavne prístup k informáciám, ktorý angličtina umožňuje je významným prínosom pre malé a stredné podniky. Napríklad mať v angličtine zdatné t.j. dobre informované marketingové oddelenie vám ušetrí nemálo finančných prostriedkov.

Vaša investícia sa vracia nielen finančne, ale aj vo forme motivovaných, výkonných a vzdelaných zamestnancov.

Ako je to u vás?

Aké postavenie má angličtina u vás? Vnímate ju i vy ako investíciu, alebo má vo vašej spoločnosti skôr úlohu byť benefitom pre zamestnanca?

Klaudia Bednárová
riaditeľka the Bridge

predsedníčka Slovenskej komory angličtinárov 

×