Začať s angličtinou môžete kedykoľvek. Otestujte sa a zistite na čom môžete stavať. U nás nájdete kurz, ktorý vám sadne. :)

Študentka Legal English Martina: Vzdelanie vnímam ako neoddeliteľnú súčasť môjho života.

Študentka Legal English Martina: Vzdelanie vnímam ako neoddeliteľnú súčasť môjho života.

Do you speak Legal English? Hovoríte právnickou angličtinou? Ak nie, chceli by ste? U nás v jazykovej škole The Bridge už viacero rokov ponúkame kurz Legal English práve pre tých, ktorí si potrebujú nielen zlepšiť hovorové vyjadrovanie a gramatiku, ale v súvislosti so svojou profesiou načrieť aj hlbšie do odbornej terminológie. Aby sme vám kurz lepšie predstavili, porozprávali sme sa s viacerými študentmi a študentkami, ktorí náš kurz navštevujú. Ako vnímajú úzko zamerané vzdelávanie? Čo ich baví a čo je pre nich najťažšie? Prečítajte si prvý rozhovor.

Martina Ambrózová študovala na Tallinn Univesity of Technology v Estónsku, magisterské vzdelanie získala na holandskej Leiden Univerity a aktuálne sa svoju kvalifikáciu rozhodla rozšíriť aj o druhého magistra tu na Slovensku, konkrétne na Paneurópskej vysokej škole, opäť na fakulte práva. Ale rozhodne nie je len večnou študentkou. Pôsobí tiež na pozícii „Legal Professional Assistant“ v medzinárodnej advokátskej kancelárii Allen & Overy. Kurz Legal English u nás navštevuje už viac ako dva roky. Čo jej zatiaľ priniesol?

Podľa vášho životopisu to vyzerá tak, že vás vzdelanie nenudí. Prečo je doň dobré investovať?

Som presvedčená, že vzdelanie a zdravie sú dve oblasti, do ktorých sa oplatí investovať počas celého života. Skvalitňuje nám to život, obohacuje nás to a otvára nové dvere. Bolo by priam nezodpovedné neprijať takúto príležitosť vzdelávania, ktoré je v plnej miere podporované zamestnávateľom.

Pracujete v advokátskej kancelári s medzinárodným pôsobením, takže zrejme angličtina je každodennou súčasťou vašej pracovnej rutiny.

Áno, pracujem v  prostredí, v ktorom nás spája práve tento jeden jazyk.

V akej podobe sa v práci stretávate s právnym žargónom v angličtine?

V medzinárodnej advokátskej kancelárii sa s ním vieme stretnúť naozaj na každom „rohu“. Najčastejšie je to ale práve v písomnej podobe pri práci s rôznymi podaniami, rešeršami, zmluvami, alebo v každodennej e-mailovej komunikácii s kolegami a klientami.

Čo bolo pre vás konečným impulzom prihlásiť sa na kurz Legal English?

Bolo ním práve prijatie do zamestnania, v ktorom je znalosť „Legal English“ kľúčová. Rovnako za tým bola aj moja osobná potreba aktívnejšieho využívania anglického jazyka v hovorovej podobe. Opakovane sa mi totiž stalo, že pri testovaní úrovne anglického jazyka mi vyšli výsledky z hovorovej a písanej – pasívnej – podoby o niečo slabšie ako tie z počúvania a z čítania – aktívnej.

Hľadali ste kurzy aj v iných jazykovkách?

Úprimne, nehľadala som. Tieto kurzy máme zabezpečené zamestnávateľom na základe úspešnej dlhoročnej spolupráce s jazykovkou The Bridge.

Kurz navštevujete online. Aké výhody vám prináša táto forma vzdelávania?

Jednoznačne flexibilitu, ale tá pramení aj zo vzťahu s mojou lektorkou Michele. Sú dni, ktoré nečakane naberú na obrátkach, počas ktorých musím veľmi flexibilne reagovať na pracovné požiadavky a v rámci tejto online výučby si vieme s Michele jednoducho posunúť naše kurzy, prípadne ich iným spôsobom prispôsobiť danej situácii.

Ďalšia výhoda súvisí s tým, že nie každý deň pracujem z kancelárie. To znamená, že môj kurz angličtiny môže v prípade potreby prebiehať online, nech sa nachádzam kdekoľvek a nemusím len preň cestovať do našich priestorov.

Viete identifikovať konkrétne oblasti, v ktorých ste sa najviac zlepšili?

Myslím, že sa nájde kúsok z každej oblasti, v ktorej som sa vďaka tomuto kurzu zlepšila. Či už je to terminológia, plynulé vyjadrovanie alebo samotné sebavedomie pri práci s týmto jazykom.

Pojem „Právnická angličtina“ znie veľmi vážne, no prezradíte nám predsa len niečo, čo vás v rámci kurzu najviac baví?

Myslím že moja veľmi pozitívna spätná väzba na tieto kurzy pramení práve zo spolupráce s mojou lektorkou Michele. Pod jej vedením ma baví naozaj všetko.

Čo je na kurze pre vás najťažšie?

Vo všeobecnosti mám zaužívané nejaké zlozvyky, ktoré pramenia z mojej skúsenosti medzinárodného používania angličtiny, a tá sa v niektorých prípadoch líši od tej „native“. Myslím, že tomuto „problému“ sa venujeme konzistentne už od začiatku kurzu a stále to predstavuje tú najväčšiu výzvu.

V čom sa vo vašich očiach najviac líši kurz právnickej angličtiny od bežných kurzov cudzieho jazyka?

Myslím, že je to práve náročnosť a komplexnosť. Podľa môjho názoru je určený len pre ľudí s vyššou úrovňou angličtiny a dovoľuje tak ísť lektorovi a študentovi viac do hĺbky, nestrácať čas vysvetľovaním jednoduchšej gramatiky.

Stretli ste sa pri vašej práci s nejakým zaujímavým zážitkom, ktorý sa viaže k nedorozumeniu kvôli jazykovej bariére?

Konkrétna situácia mi nenapadá, skôr sú to len smiešne skomoleniny, s ktorými sa najčastejšie stretávame. 😊

Plánujete pokračovať, keď sa aktuálne obdobie kurzu skončí?

Plánujem v tomto vzdelávaní pokračovať, pokým na to budem mať priestor a prostriedky, pretože ako som už písala vyššie, vzdelanie vnímam ako neoddeliteľnú súčasť môjho života.

Máte záujem zúčastniť sa nášho kurzu Legal English? Napíšte nám na e-mailovú adresu kurzy@thebridge.sk alebo nám zavolajte na číslo 0948 104 916.

×