Začať s angličtinou môžete kedykoľvek. Otestujte sa a zistite na čom môžete stavať. U nás nájdete kurz, ktorý vám sadne. :)

Judit Fehér

Judit Fehér

BIO

Judit Fehér pôsobí ako učiteľka, trénerka učiteľov a lektorov a autorka materiálov na voľnej nohe. Má bohaté skúsenosti s učením, od predškolského veku až po postgraduálne štúdium vrátane mnohých špecializovaných oblastí, ako je podnikanie, medicína a umenie.

Ako trénerka lektorov Judit pracovala pre organizácie Pilgrims, British Study Centres a Konzervum, viedla kurzy najmä v Spojenom kráľovstve a Maďarsku a tiež prednášala a viedla workshopy na medzinárodných konferenciách a podujatiach. Hlavnými oblasťami jej záujmu sú CLIL (Content and Language Integrated Learning), PBL (Problem-Based Learning), tvorba materiálov, tvorivosť a umenie.

Väčšina učebných materiálov, ktoré Judit vytvorila, je určená študentom stredných škôl. Ide o učebnice, pracovné zošity, praktické príručky a online materiály. Medzi jej ďalšie publikácie patria Creative Resources with Bonnie Tsai (IAL, Atlanta), kapitola v knihe Creativity in the English language classroom (British Council) a niekoľko článkov na webovej stránke British Council Learn English, ako aj v odborných časopisoch English Teaching Professional, Modern English Teacher, Humanising Language Teaching, The Teacher Trainer a podobne.

Workshop: Neviem, ale má to svoje výhody I

Žijeme v kultúre, v ktorej majú ľudia často pocit, že nemôžu povedať, že niečo nevedia. Aj školy sa zvyčajne zameriavajú na odovzdávanie toho, čo vieme a čím sme si istí, ďalším generáciám. Hoci je to dôležité poslanie, samo o sebe nepodporuje rozvoj zvedavej mysle, ktorá sa chce neustále dozvedať viac a zisťovať, čo je pravda; ani tvorivej mysle, ktorá rozhodne potrebuje opustiť to, čo je už známe a isté, aby prišla s niečím novým. Potrebujeme sa odvážiť do neznáma a tolerovať kvôli tomu neistotu.

Na týchto dvoch súvisiacich, ale samostatných workshopoch budeme skúmať túto zložitú tému z osobného, vzdelávacieho, sociálneho, jazykového, vedeckého, umeleckého a literárneho hľadiska prostredníctvom citátov, úvah, diskusií a množstva aktivít.

V prvej časti sa zameriame najmä na osobný, vzdelávací, sociálny a jazykový aspekt tejto témy. Nemusíte sa zúčastniť na oboch seminároch, pretože spolu súvisia, ale sú na sebe nezávislé.

Keby ste sa ma spýtali, či si budete môcť nejakú aktivitu z workshopu vziať priamo do svojej triedy na budúci pondelok… no, neviem.

×