Darya Bayevskaya

Darya Bayevskaya

Darya (alebo Daša) pochádza z Ukrajiny. Má dlhoročné skúsenosti s prácou lektorky angličtiny. Učiť začala ešte popri štúdiu na vysokej škole. Je systematická, zodpovedná, vie si rýchlo vytvoriť dobrý vzťah so študentom. Rozpráva niekoľkými jazykmi, má výborné komunikačné zručnosti a schopnosti riešiť problémy. Má rôznorodé hobby, ako sama hovorí, hobby mení často, pretože ju zaujímajú rôzne veci. Je skvelým partnerom na diskusiu, dá sa s ňou rozprávať o rôznych témach. Má prirodzený záujem o študentov a teší ju, keď vidí, že im pomohla posunúť sa v jazykových schopnostiach.

×

Cart