Začať s angličtinou môžete kedykoľvek. Otestujte sa a zistite na čom môžete stavať. U nás nájdete kurz, ktorý vám sadne. :)

Ako sa stať autentickým učiteľom s Markom Andrewsom

"Autentickost" je slovom roka 2023. Čo znamená byť autentický učiteľ a ako vyzerá autentická trieda?  V 5-dňovom intenzívnom kurze pre učiteľov žiakov vo veku 11+ nájdete veľa podnetov ako dostať vaše hodiny angličtiny na úroveň 21. storočia. S využitím princípu "tu a teraz" povýšite vaše hodiny na skutočnú prípravu vašich žiakov pre reálny život. Vaši žiaci budú vždy o krok vpred.
Mark Andrews

Trvanie

1 týždeň 25x60min

Rozvrh

19-23.8.2024

Forma

skupinova výučba prezenčne

Počet účastníkov

max. 12 účastníkov

Úroveň

Prehľad dostupných termínov

Výber konkrétneho termínu zadávate až v nákupnom košíku

Pondelok až Piatok

9:30-16:15
Termín
19.08.2024 - 23.08.2024

O kurze

5-dňový intenzívny prezenčný kurz ponúka účastníkom jedinečnú príležitosť preskúmať, čo znamená pojem autentickosť vo vzdelávaní.  Budeme sa venovať technikám, ktoré pomôžu učiteľom byť v triede viac sám sebou. Autenticita učiteľa ovplyvní jeho vzťah so žiakmi, prehĺbi jeho orientáciu na žiaka, ovplyvní aj výber študijných materiálov. Vyššia miera autenticity zmení spôsob riadenia a rozhodovania sa v triede, prehĺbi humanistické princípy a prinesie do vyučovania okrem jazykových aj iné ciele. Napríklad budovanie porozumenia a rešpektu ku iným kultúrám.

Autentickosť na vyučovacích hodinách znamená napríklad vnášanie princípu „tu a teraz“ do triedy. Či prenesenie časti zodpovednosti za vyučovací proces a riadenie triedy na študentov. Autentickosť v dobrom slova zmysle núti študentov viac byť samými sebou, viac rozprávať a prejavovať sa. Rozmýšlať o tom, čo a prečo sa učia a akým spôsobom sa hodlajú rozvíjať. To vedie ku efektívnejším stratégiám vzdelávania sa. Cennejším o to viac, že študenti na ne prichádzajú akoby sami.

Na kurze si pripravíme ukážkové úlohy, praktické nápady a postupy na viaceré oblasti, ktoré s autenticitou súvisia. Ukážeme si napríklad ako pracovať s autentickými textami z médií a informačných zdrojov. Ako a kedy majú študenti zapojiť kritické myslenie a skepsu. Čo študentom pomôže pri výbere správnych informačných zdrojov. Ako sa dá pracovať s obrázkami postupmi, ktoré presahujú rámec ich jednoduchého opisu. Osvojíme si metódu na učenie sa slovnej zásoby spôsobom, ktorý je viac zameraný na žiaka.

 

Pre koho je kurz určený

Pre učiteľov žiakov vo veku 11+ ktorí chcú motivovať a zapojiť svojich žiakov autentickejším spôsobom. Neboja sa zmien, zaujíma ich čo sa momentálne deje vo svete a chcú toto "tu a teraz" vhodne začleniť do svojich hodín angličtiny. Sú odhodlaní naučiť svojich žiakov lepšie komunikovať s ľuďmi z iných kultúr a otvoriť im tak skutočné dvere do sveta.

Čo získate?

 •  Znalosť zásad autentického vedenia vyučovacieho procesu
 • Porozumenie výhod autentického správania učiteľa aj žiaka pre proces výučby aj osobného rozvoja
 • Zručnosť ako kontinuálne budovať demokratickejšie usporiadanie triedy
 • Porozumenie ako cez vnímanie žiakov reflektovať vlastné vyučovanie pre jeho zlepšovanie
 • Súbor praktických aktivít a návodov na väčšie a autentické zapojenie žiakov
 • Schopnosť využiť princíp „tu a teraz“ na bežnej hodine
 • Schopnosť rozvíjať u seba a u svojich študentov kritické myslenie
 • Orientáciu v práci s autentickými informáciami z médií a online prostredia
 • Zásady vyučovania v multikulturálnom prostredí a budovania rešpektu medzi kultúrami
 • Diskusie a výmenu názorov v malej skupine podobne naladených učiteľov v srdci Starého mesta

Sme medzinárodne akreditovaní

V roku 2020 sme ako prvá jazyková škola na Slovensku získali medzinárodnú akreditáciu od EAQUALS a doteraz sme na Slovensku jediní. EAQUALS je garantom kvality jazykového vzdelávania pre školy v medzinárodnom prostredí.

 

V The Bridge vás očakáva

V The Bridge vás čaká európska kvalita. Medzinárodné akreditácie EAQUALS, EMCC a spolupráca s TrackTest. eu robia z našej školy miesto, kde kvalita výučby je na prvom mieste. U nás nájdete individuálny prístup aj v skupinových kurzoch.

U nás pracuje medzinárodný tím vysokoškolsky vzdelaných profesionálov certifikovaných na výučbu angličtiny ako cudzieho jazyka. Náš interný hodnotiaci systém pre lektorov spĺňa náročné štandardy Cambridge English Teaching Framework.

V The Bridge vás naučíme nielen angličtinu, ale aj návod na to, ako sa ju správne učiť. Spolu s kurzom získate tiež prístup ku našej výborne vybavenej knižnici, ku workshopom, webinárom a mnohým bezplatným aktivitám, ktoré pre vás robíme.

Lektor

Mark Andrews

BIO

Mark Andrews pôsobil 15 rokov ako školiteľ učiteľov a lektorov na Univerzite Eötvösa Loránda v Budapešti v Maďarsku na Katedre aplikovanej lingvistiky (anglický jazyk), predtým učil v Nemeckej demokratickej republike, Československu a Českej republike.

Už 40 rokov žije a pracuje v strednej a východnej Európe, z toho 12 rokov ako metodik ELT a poradca British Council. Šesť rokov sa podieľal na jazykovom a kultúrnom projekte s učiteľmi stredných škôl v Maďarsku, ktorého výsledkom bola učebnica pre tínedžerov Zoom In.  Päť rokov bol koordinátorom IATEFL Hungary Culture and Literature Special Interest Group a je veľkým podporovateľom združení učiteľov v regióne strednej a východnej Európy.

Desať rokov pracoval pre SOL (Sharing One Language) v Devone a v tomto regióne ako tréner učiteľov a lektorov, lektor na študentských kurzoch a tvorca kurzov a materiálov. V súčasnosti pracuje na voľnej nohe a v poslednom roku vedie týždenné kurzy pre tínedžerov v rakúskych školách pre organizáciu English in Action. Veľmi rád chodí na Slovensko a spoluorganizoval štyri letné tábory v Čadci, Starej Turej a Šamoríne na lodi na Dunaji.

 

Cena

Pre všetkých naších klientov poskytujeme služby

 • Typológia študenta
 • Analýza potrieb študenta
 • Priestor na samoštúdium a knižnica
 • Občerstvenie počas trvania kurzu
 • 25 hodín interaktívnych workshopov
 • Vstupné a výstupné testovanie
 • Kompletný študijný materiál
 • Certifikát The Bridge
 • 6 x Koučing pre osobný a profesionálny rozvoj
 • 10 x Individuálne konzultácie s lektorom

Basic

 • 25 hodín interaktívnych workshopov
 • Vstupné a výstupné testovanie
 • Kompletný študijný materiál
 • Certifikát The Bridge
 • ---
 • ---
625 €
Kúpiť kurz

Premium

 • 25 hodín interaktívnych workshopov
 • Vstupné a výstupné testovanie
 • Kompletný študijný materiál
 • Certifikát The Bridge
 • 6 x Koučing pre osobný a profesionálny rozvoj
 • ---
1135 €
Kúpiť kurz

Executive

 • 25 hodín interaktívnych workshopov
 • Vstupné a výstupné testovanie
 • Kompletný študijný materiál
 • Certifikát The Bridge
 • 6 x Koučing pre osobný a profesionálny rozvoj
 • 10 x Individuálne konzultácie s lektorom
1685 €
Kúpiť kurz

Referencia

Mikeove trénerské skúsenosti sú skutočne neoceniteľné. Praktický prístup kurzu, najmä možnosť pracovať so skutočnými klientmi, kurz výrazne obohatili, tomu sa teoretické štúdium jednoducho nevyrovná. Táto praktická skúsenosť bola mimoriadne obohacujúca. Okrem toho si veľmi cením holistický pohľad kurzu na koučovanie. Nie je to len o získaní techník, ale tréneri skutočne kladú dôraz na pochopenie širšieho kontextu a psychologických faktorov, ktoré prispievajú k účinnému koučovaniu.
Lucia Haászová
študentka
×