Začať s angličtinou môžete kedykoľvek. Otestujte sa a zistite na čom môžete stavať. U nás nájdete kurz, ktorý vám sadne. :)

Nechať sa koučovať – čo tým môžem získať?

Nechať sa koučovať – čo tým môžem získať?

Predtým, ako sa budeme venovať samotným prínosom, poďme si najskôr vyjasniť, čo znamená pojem „kouč” v tomto konkrétnom prípade. Mnohí z vás zrejme poznajú termín „life coach” a možno už tiež máte nejaké predstavy, či priamo predsudky o tom, čo to asi znamená. Dobrý kouč s vami pracuje na zmenách, ktoré vy sami chcete uviesť do praxe. Je to niečo ako partnerstvo, pretože kouč tu nie je na to, aby vám radil alebo sa priamo za vás rozhodoval. Dobrý kouč vám nepovie, čo vo vašom živote potrebujete zmeniť tak, aby bol ideálny, ani vám nepovie, ako to dosiahnuť. Dobrý kouč vás počúva počas toho, ako VY SAMI prichádzate na to, čo chcete vo vašom živote zmeniť a ako tieto zmeny plánujete uviesť do praxe. Môžu to byť zmeny v profesionálnom živote, ktoré dosiahnete rozvíjaním vašich schopností, pracovných vzťahov a podobne či v rámci študentského života a spôsobu, ako zo štúdia vyťažiť čo najviac.  Áno, to zároveň zahŕňa aj plány, ako čo najviac získať z vašich lekcií angličtiny a ako čo najrýchlejšie napredovať, či zmeny vo vašom osobnom živote – ako zorganizovať svoje hobby a záujmy, zdravie, ciele v cvičení, životné ciele či blízke vzťahy?

Možno vám pomôže aj to, ak pochopíte, čo koučing určite nie je. Nie je to poradenstvo ani terapia a, napriek tomu, že stretnutia prebiehajú v angličtine, nie je to ani kurz angličtiny. A keďže potrebujete dostatok času na to, aby ste zmeny, pre ktoré ste sa rozhodli, uviedli do praxe, so svojím koučom sa nebudete stretávať každý týždeň. Namiesto toho budú koučovacie sedenia prebiehať vo frekvencii každých pár týždňov alebo len raz za mesiac, v závislosti od toho, ako často sa budete chcieť koučovacieho procesu zúčastniť vy. Pretože je to predovšetkým o vašej aktívnej účasti a zároveň to je celý proces. Pravdaže, môžete prísť so svojím akčným plánom, ako svoje „problémy” vyriešiť, už počas jedného stretnutia, no možno si väčšie ciele vyžadujú sériu menších krokov. Váš kouč bude s vami na vašej vízii pracovať a plánovať s vami každý krok tejto cesty, ako aj to, kedy by ste ku konkrétnym krokom mali/mohli pristúpiť.

A teraz naspäť k otázke, čo môžete získať tým, keď sa necháte koučovať. V živote sa stretneme s oblasťami alebo situáciami, ktoré nie sú presne podľa našich predstáv. Preto by sme ich, prirodzene, chceli zmeniť. Ale ako? A kto má na to vôbec čas? Práca s koučom, budovanie vzťahu s ním založeného na dôvere, vzájomnom rešpekte a spoločnom záujme pomôcť vám, vám môžu skutočne pomôcť s identifikáciou zmien, ktoré chcete v živote podstúpiť a rozmeniť ich na jednoduchšie, zvládnuteľnejšie ciele. Jediným obmedzením je vaša vôľa a miera ochoty pracovať tak, aby ste tieto zmeny skutočne vykonali. Zakaždým to budete vy, kto stojí za kormidlom, vy vyberiete oblasť, na ktorej chcete pracovať a vy sa rozhodnete, akým spôsobom chcete na nej pracovať. Kouč je tu na to, aby vás viedol, podporoval a, v prípade, že to bude potrebné, preformuloval váš problém tak, aby vám to pomohlo posunúť sa ďalej.

V The Bridge ponúkame kurz Coaching Practitioner (ak oň máte záujem, tu nájdete viac o tom, ako sa stať akreditovaným koučom), no teraz hľadáme najmä tých, ktorí sa koučovať nechajú.

Kouč, ktorého vám pridelíme, sa aktívne podieľa na svojej príprave pod dohľadom Mikea Shreevea, kvalifikovaného kouča a trénera. A aj keď ešte nebude plne akreditovaný, už bude mať dostatok vedomostí a schopností na to, aby s vami mohol koučovací proces začať a zároveň si prostredníctvom neho vycibriť svoje koučovacie techniky. Ako koučovanému vám zadarmo odovzdá svoje vedomosti, zatiaľ čo vy mu umožníte získať prax potrebnú na to, aby obdržal aj oficiálny certifikát.

Chcete vedieť viac? Zaregistrujte sa ako záujemca o koučing kliknutím na tento link a začnite svoju cestu za životnými zmenami.

×