Začať s angličtinou môžete kedykoľvek. Otestujte sa a zistite na čom môžete stavať. U nás nájdete kurz, ktorý vám sadne. :)

Offline vs. Online – Ktorú formu učenia si vybrať, ak sa neviete rozhodnúť?

Offline vs. Online – Ktorú formu učenia si vybrať, ak sa neviete rozhodnúť?

Stojíte aj vy pred dilemou, ktorá z dvoch na prvý pohľad úplne rozdielnych alternatív je tá pravá? Každý má tendenciu prikláňať sa ku klasike – prezenčná forma učenia je to, čo všetci poznáme ešte zo školy, ale je to vždy tá najlepšia možnosť? Pozrite sa s nami na výhody jednotlivých foriem učenia.

Face to Face

Face to Face alebo prezenčnú formu výučby poznáme zo školy všetci. Lektor a študenti sa pravidelne stretávajú na jednom stanovenom mieste, zvyčajne v škole a v dohodnutý čas. Učia sa individuálne alebo skupinovo.

Ako je to u nás?

Učíme v malých skupinkách, maximálne po 8 študentov, aby mal každý študent dostatočný priestor sa vyjadriť a aktívne sa na hodinách angličtiny zapojiť. Malé skupiny dávajú väčší priestor lektorom na individuálny prístup, ktorý je nielen pri výučbe jazykov dôležitý. Vedieme hodiny tak, aby boli zaujímavé a živé, s dostatočným priestorom na diskusiu a rozprávanie, preto dbáme na to, aby počet študentov na 90-minútový vyučovací blok nepresiahol 8.

Výhody Face to Face lekcií angličtiny

  • Ste v škole, nikto vás nevyruší tým, že vbehne do izby
  • Výučbová miestnosť je prispôsobená potrebám študentov, všetko, čo potrebujete, máte po ruke a máte menej príležitostí na to, aby ste rozptyľovali svoju pozornosť
  • Nemusíte riešiť prípadné technické problémy so zvukom, kamerou, pripojením či nestabilným internetom
  • To, že sa nachádzame spolu v jednej miestnosti, nám dáva možnosť lepšie vnímať reč tela a reakcie ostatných
  • Lekcie majú silnejší sociálny rozmer, so spolužiakmi sa ľahšie „skamarátite“

Online

Pandémia akcelerovala využívanie technológií vo vzdelávaní a online sa  stal novým normálom. To, čo začalo v prvých týždňoch pandémie iba ako z núdze cnosť a náhrada prezenčnej výučby, dnes je plnohodnotnou alternatívou prezenčnej výučby.

Ako je to u nás?

Prechod do virtuálnych učební si vyžadoval kvalitných a profesionálnych lektorov, ktorí nielen vedia učiť, ale sú i pripravení venovať veľa energie do vlastného vzdelávania  a tréningu nových zručností. Aby udržali dynamiku hodiny, lektori musia v online priestore reagovať rýchlejšie, ticho je na ZOOMe akési hlasnejšie. Lektori majú menej možností čítať reč tela a atmosféru v miestnosti a preto je dôležité, aby presne vedeli, čo budú na hodine robiť, čo je ich cieľom a teda svoju pozornosť mohli plne venovať svojim študentom.

Výhody online lekcií angličtiny

  • Učíte sa v pohodlí domova
  • Máte spolužiakov z celého sveta
  • Ušetríte čas dochádzaním a nemusíte si robiť starosti s dopravou či parkovaním
  • Môžete si vybrať jazykovku podľa kvality výučby a nie podľa toho ako ďaleko sa nachádza od vášho bydliska
  • Nevymeškáte svoju lekciu ani na dovolenke v zahraničí

Nie je online ako online

Pandémia viac ako čokoľvek predtým, odhalila dôležitosť lektorov. Nie nadarmo sa hovorí, že každá škola je len tak dobrá ako sú jej učitelia. Na to, aby sme našim študentom aj v online forme učenia dopriali skutočne plnohodnotné vzdelávanie, museli naši lektori absolvovať viacero školení a tréningov, kde si osvojili techniky a metódy vhodné pre tento typ výučby.

Pretože online je síce super, ale náš mozog k tomu, aby sa učil, stále potrebuje „byť medzi ľuďmi“. Čo to znamená? Okrem kvalitných a skúsených lektorov je tiež veľmi dôležité mať čo najlepší vizuálny kontakt.

Veľký dôraz sme preto kládli na aj  výber platformy. Vyberali sme tak, aby sa študenti mohli vzájomne dobre vidieť,  efektívne pracovať v skupinách, a aby platforma bola zároveň nenáročná na spotrebu dát .

Vyskúšajte online výučbu s nami

Sami vieme, že na osvojovaní si nových zručností je azda najťažšie vytvoriť si návyk a nájsť si na učenie čas. A aj keď má každá z foriem výučby svoje výhody aj nevýhody, v tomto ohľade vzdelávanie online s lektormi, ktorí sa vám venujú rovnako dôsledne, ako keby ste sedeli vedľa nich v učebni, rozhodne vyhráva. Veď čas sa v súčasnej dobe stáva čoraz cennejšou komoditou pre každého z nás.

Vyskúšajte naše online kurzy angličtiny, šetrite cenný čas a učte sa z pohodlia domova.

×