Začať s angličtinou môžete kedykoľvek. Otestujte sa a zistite na čom môžete stavať. U nás nájdete kurz, ktorý vám sadne. :)

Lucia Matejovie

Lucia Matejovie

BIO

Lucia pochádza z Liptovského Mikuláša. Vyštudovala britské a americké štúdiá na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a je držiteľkou certifikátu CELTA. Za svoje najväčšie silné stránky považuje trpezlivosť, láskavosť a schopnosť prijímať výzvy. Ako milovníčka jazykov vie, že učenie sa jazykov je celoživotný proces. Svojich študentov vedie k samostatnosti a učí ich, ako sa efektívne a samostatne učiť. Lucia je kreatívna lektorka a fanúšička technológií.

Workshop: Video mania

Ľudová múdrosť hovorí, že je lepšie raz niečo vidieť, ako o tom tisíckrát počuť. Keď na našich hodinách používame videá, žiaci majú možnosť učiť sa tak, že vidia aj počúvajú naraz. Nehovoriac o tom, že vieme, ako mnohí z nich radi pozerajú videá. Preto na tomto seminári budeme diskutovať o spôsoboch ich používania na našich hodinách a vyskúšame si niekoľko zábavných video aktivít. Ukážeme si aj online platformu s videami v rôznych úrovniach, ktorú učitelia nižších úrovní určite ocenia.

×