Basic
 • 12 týždňov / 24 vyučovacích blokov
 • Študijné a školské pomôcky
 • Kompletný študijný materiál
 • Tipy ako sa učiť angličtinu efektívne (workshop)
 • Vstupné a výstupné testovanie
 • Certifikát
 • Písomné hodnotenie
 • Individuálny jazykový koučing
 • Individuálna náhrada vymeškanej hodiny
 • Predplatné novín „First News“ s audio nahrávkami
 • 288 €
Premium
 • 12 týždňov / 24 vyučovacích blokov
 • Študijné a školské pomôcky
 • Kompletný študijný materiál
 • Tipy ako sa učiť angličtinu efektívne (workshop)
 • Vstupné a výstupné testovanie
 • Certifikát
 • Písomné hodnotenie
 • Individuálny jazykový koučing YES 1x
 • Individuálna náhrada vymeškanej hodiny
 • Predplatné novín „First News“ s audio nahrávkami
 • 322 €
Executive
 • 12 týždňov / 24 vyučovacích blokov
 • Študijné a školské pomôcky
 • Kompletný študijný materiál
 • Tipy ako sa učiť angličtinu efektívne (workshop)
 • Vstupné a výstupné testovanie
 • Certifikát
 • Písomné hodnotenie
 • Individuálny jazykový koučing YES 2x
 • Individuálna náhrada vymeškanej hodiny YES 3x
 • Predplatné novín „First News“ s audio nahrávkami
 • 507 €

Termín:

Plán:

Basic Premium Executive
12 týždňov / 24 vyučovacích blokov
Študijné a školské pomôcky
Kompletný študijný materiál
Tipy ako sa učiť angličtinu efektívne (workshop)
Vstupné a výstupné testovanie
Certifikát
Písomné hodnotenie
Individuálny jazykový koučing YES 1xYES 2x
Individuálna náhrada vymeškanej hodiny YES 3x
Predplatné novín „First News“ s audio nahrávkami
288 € 322 € 507 €
Späť na detail kurzu