Basic
 • 12 týždňov/ 48 vyučovacích hodín
 • Kompletný študijný materiál
 • Študijné a školské pomôcky
 • Vstup na workshop "Ako sa učiť angličtinu efektívne"
 • Vstupné a výstupné testovanie
 • 500 €
Premium
 • 12 týždňov/ 48 vyučovacích hodín
 • Kompletný študijný materiál
 • Študijné a školské pomôcky
 • Vstup na workshop "Ako sa učiť angličtinu efektívne"
 • Vstupné a výstupné testovanie
 • 500 €
Executive
 • 12 týždňov/ 48 vyučovacích hodín
 • Kompletný študijný materiál
 • Študijné a školské pomôcky
 • Vstup na workshop "Ako sa učiť angličtinu efektívne"
 • Vstupné a výstupné testovanie
 • 500 €

Termín:

Plán:

Basic Premium Executive
12 týždňov/ 48 vyučovacích hodín
Kompletný študijný materiál
Študijné a školské pomôcky
Vstup na workshop "Ako sa učiť angličtinu efektívne"
Vstupné a výstupné testovanie
500 € 500 € 500 €
Späť na detail kurzu