Učte sa s nami angličtinu s radosťou

Učte sa s nami angličtinu s radosťou

Článok z časopisu Moja Psychológia

Učíme angličtinu od roku 2009 a naším hlavným cieľom sú študenti dosahujúci svoje ciele. Za nevyhnutný prvok pri nastavovaní efektívnej výučby považujeme diagnostiku. Využívame online riešenie TrackTest, online test, ktorý je nastavený podľa európskeho referenčného rámca a validovaný voči medzinárodne uznávaným skúškam. Toto jednoduché, ale zároveň komplexné testovanie preverí odhodlanie potencionálnych študentov a zistí, na akých vedomostiach môžeme stavať. Motivovaní študenti nemajú problém testovať sa, táto informácia je užitočná pre firemného klienta, ktorý si vie ľahšie urobiť predstavu o motivácií zamestnancov a teda i návratnosti investície do vzdelávania.

Vďaka výsledkom z testovania dokážeme lepšie nastaviť skupinovú i individuálnu výučbu a naplniť obsah hodín tak, aby študenti dosahovali požadované zlepšenie. Dobrá jazyková škola sa za cieľom efektívneho štúdia zameriava na viacero dôležitých faktorov.Napríklad počet ľudí v skupinke výrazne ovplyvňuje vhodnú dĺžku výučby, správny výber lektora zase škola podriaďuje odbornému zameraniu jednotlivých hodín. Kým jednému lektorovi svedčia napríklad konverzačné hodiny, iný sa špecializuje na odborný, napríklad právnický obsah.

Kľúčovým faktorom pre kvalitnú jazykovú výučbu sú, prirodzene, lektori. My si do svojho tímu vyberáme iba tých najlepších. Skúsený lektor by mal pred výučbou absolvovať so študentom analýzu potrieb, nastaviť si s ním ciele a obsah hodín si vopred kvalitne pripraviť. Tento proces si mnohokrát vyžaduje trpezlivosť, ale rozhodne má zmysel, pretože prináša výsledky. Vieme, že máme výsledky vďaka využívaniu nezávislého online testovania i subjektívnych spätných väzieb. Čo nás však teší najviac je, že motivácia našich študentov sa odzrkadľuje i na celkovej priemernej dochádzke, ktorá je vyššia ako 70%.

Výber efektívneho jazykového vzdelávania vnímame ako proces, ktorý si  vyžaduje preverenie mnohých ukazovateľov a zváženie konkrétnych ponúk tak, aby čo najlepšie naplnili očakávania, ktoré od vzdelávania požadujeme. My v the Bridge sme hrdí na merateľné výsledky, ktoré so študentmi dosahujeme. Našim klientom vďačíme za to, že sú objektívne nároční, pretože nám tým umožňujú neustále sa zlepšovať a určovať hranice, kam sa pri správnom nastavení a efektivite výučby môžeme posunúť.

×
×

Cart