Skupinové kurzy cudzích jazykov motivujú viac

Názor, že individuálne hodiny jazyka sú efektívnejšie ako skupinové, nie vždy platí.

Individuálni študenti sú náchylnejší hodiny rušiť, navyše viacerí lepšie fungujú v skupine než sólovo.

Viac o skupinových kurzoch v článku na hnonline.sk.

×
×

Cart