Hovoriť anglicky, nemecky či iným cudzím jazykom otvára dvere k novému zamestnaniu a zvyšuje cenu na pracovnom trhu.

Viac na čas.sk.