ICON
B1
ICON

skupinka
4 – 6 študentov

ICON

PONDELOK – STREDA
18:15 – 19:45

ICON

the Bridge
Bratislava

ICON

1. semester

23.09.2019 - 28.01.2020

2. semester

17.02.2020 - 08.06.2020

Juraj Streďanský

Lektor kurzu

Juraj je vyštudovaný prekladateľ a tlmočník v jazykoch nemčina a poľština. Angličtine sa venoval odmalička zo záujmu, vo voľnom čase navštevoval kurzy angličtiny, stretával s ľuďmi z anglicky hovoriacich krajín a pozeral množstvo filmov a seriálov.  Vždy vedel, že chce sa chce venovať cudzím jazykom a tento odbor si zvoli práve preto, že svoju budúcnosť nevidel vo vyučovaní.

Viac o lektorovi

Večerný kurz právnickej angličtiny pre tých z vás, ktorí s angličtinou už skúsenosť majú a radi by teraz zvládli aj právnickú terminológiu.

Obsah kurzu

V úvodnom kurze do právnickej angličtiny získate slovnú zásobu nevyhnutnú k orientácii v odbornej literatúre v angličtine.

Budete sa venovať zaujímavým a dôležitým rozdielom v spôsobe používania terminológie v americkom, anglosaskom a európskom práve.

Zvládnutím právnickej angličtiny sa pripravíte na pôsobenie v medzinárodnom právnom prostredí ako asistentov, pomocných pracovníkov v advokátskych kanceláriách a na právnych oddeleniach spoločností.

I. semester: Anglosaské vs kontinentálne právo, Občianske právo, Zmluvné právo, Právo občiansko-právnych deliktov, Trestné právo, Právny drafting I., Komunikácia s klientom, Argumentácia  Obchodné právo, Právo obchodných spoločností, Práca s bežnými obchodnými listinami

II. semester:Práca s finančnými dokumentami, Právny drafting II. Prípadové štúdie, Právo nehnuteľností, Sporová agenda, Arbitráž, Komparatívne právo, Medzinárodné dohody a zmluvy

V tomto kurze:

 • zvládnete slovnú zásobu z práva (európskeho, anglosaského, amerického)
 • budete analyzovať právne prípady
 • zvládnete písomný prejav a komunikáciu s klientom
 • naučíte sa pracovať s tlačivami a formulármi

Na hodinách sa budeme venovať aj slovnej zásobe, idiomatickým spojeniam a výslovnosti.

Basic
 • Kompletný študijný materiál
 • Workshop "Ako sa učiť angličtinu efektívne"
 • Vstupné/výstupné testovanie
 • The Bridge club
 • Certifikát the Bridge
 • Osobné hodnotenie lektora
 • Online platforma
 • Tipy na samoštúdium - konzultácia
 • Individuálny jazykový koučing
 • Nahradenie hodiny individuálnymi hodinami 3x60min
 • 690 € Prihlásiť sa
Premium
 • Kompletný študijný materiál
 • Workshop "Ako sa učiť angličtinu efektívne"
 • Vstupné/výstupné testovanie
 • The Bridge club
 • Certifikát the Bridge
 • Osobné hodnotenie lektora
 • Online platforma
 • Tipy na samoštúdium - konzultácia
 • Individuálny jazykový koučing
 • Nahradenie hodiny individuálnymi hodinami 3x60min
 • 767 € Prihlásiť sa
Executive
 • Kompletný študijný materiál
 • Workshop "Ako sa učiť angličtinu efektívne"
 • Vstupné/výstupné testovanie
 • The Bridge club
 • Certifikát the Bridge
 • Osobné hodnotenie lektora
 • Online platforma
 • Tipy na samoštúdium - konzultácia
 • Individuálny jazykový koučing
 • Nahradenie hodiny individuálnymi hodinami 3x60min
 • 927 € Prihlásiť sa
Basic
Premium
Executive
Kompletný študijný materiál


Workshop "Ako sa učiť angličtinu efektívne"


Vstupné/výstupné testovanie


The Bridge club


Certifikát the Bridge


Osobné hodnotenie lektora


Online platforma


Tipy na samoštúdium - konzultácia


Individuálny jazykový koučing


Nahradenie hodiny individuálnymi hodinami 3x60min


690 € Prihlásiť sa 767 € Prihlásiť sa 927 € Prihlásiť sa

+ plus
dostanete

Bezplatné služby určené pre všetkých naších klientov:

 • Typológia študenta
 • Analýza potrieb študenta
 • Využívanie školskej knižnice
 • Priestor na samoštúdium a knižnica
 • Občerstvenie počas trvania kurzu

Referencie & partneri

Naši spokojní a úspešní klienti.

 • Ing. Jarmila Halgašová

  výkonná riaditeľka

  Anglické jazykové centrum The Bridge je, podľa môjho názoru najlepšou alternatívou, ak sa chcete úprimne naučiť nielen gramatiku anglického jazyka, ale aj rozumieť a rozprávať v tomto jazyku. Vzdelávanie v The Bridge sú naozaj dobre investované peniaze. Dovolím si to tvrdiť na základe vlastnej skúsenosti.

 • Ivana Molnárová

  výkonná riaditeľka

  S jazykovou školou the Bridge spolupracujeme už niekoľko rokov. Vážim si, že počúvajú potreby našej firmy a tiež vidíme posun našich zamestnancov v jazykovej príprave. Ich inovatívny prístup k učeniu a kvalita ich učiteľov sú faktory, ktoré zvyšujú našu spokojnosť. Osobne mam skúsenosti s individuálnymi hodinami, ktoré mi pomáhajú uistiť sa a posunúť moju úroveň, pri dôležitých zahraničných prezentáciách a stretnutiach.

 • Zuzana Kaňuchová

  manažérka ľudských zdrojov

  Spolupracujeme s the Bridge od roku 2009. Vďaka ich profesionálnemu prístupu sa za ten čas naši zamestnanci posunuli na úroveň, kde nemajú problém prezentovať v angličtine na pracovných stretnutiach. Lektori sú starostlivo vyberaní, témy sú prispôsobené našim kritériám a the Bridge promptne reaguje na naše požiadavky.

 • Eva Šimeková

  členka predstavenstva a finančná riaditeľka

  Naša spoločnosť mala na odbornosť a úroveň kurzu, ako aj na samotného lektora angličtiny nadštandardné požiadavky. Jazykové centrum the Bridge nám vo všetkom vyšlo na 100% v ústrety. Oceňujeme predovšetkým profesionálnu komunikáciu, ako aj ochotu poskytnúť nový druh služieb, ktoré boli aj úspešne zrealizované.

Naše najnovšie kurzy

Vyberte si kurz angličtiny
presne podľa vašich predstáv