ICON
C1
ICON

skupinka
4 – 6 študentov

ICON

UTOROK – ŠTVRTOK
18:15 – 19:45

ICON

the Bridge
Bratislava

ICON

1. semester

14.09.2019 - 30.01.2020

2. semester

18.02.2020- 11.06.2020

Andrej Dodok

Lektor kurzu

V the Bridge pripravuje pokročilých študentov na Cambridge skúšky (Business English BEC Higher, Legal English) a vyučuje v kurzoch so zameraním na právnickú angličtinu. Školí odborné kurzy ako Policies and Directives, Anti money laundering legislation, Financial market oversight legislation,  M & A, a slovenské zákony v anglickom jazyku.

Viac o lektorovi

Večerný kurz právnickej angličtiny pre stredne a vyššie pokročilých študentov.

Obsah kurzu

Osvojte si profesionálnu právnu terminológiu v kontexte slovenskej legislatívy v kurze právnickej angličtiny v našom jazykovom centre v Bratislave.

Na našich stretnutiach budeme pracovať s Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom, Civilným sporovým poriadkom, Zákonom o konkurze, Ochrana spotrebiteľa a Zákonníkom práce.

Naučíme sa, ako narábať s právnym textom pri prekladoch, pristupovať ku zmluvám a dokumentom. Pozornosť budeme venovať interpretácii právneho textu a komparácii originál vs preklad. Zdokonalíte sa v správnom písaní právneho textu a štylistike.

Prejdeme niekoľko prípadov zo slovenského právneho prostredia a budeme sa zaujímať o dianie na právnej scéne.

I. semester: Občiansky zákonník, Právny drafting/Gramatika I., Príslušná judikatúra, Práca so zmluvami, Obchodný zákonník

II. semester: Právny Drafting/Gramatika II., Práca s právnymi dokumentami , Civilný sporový a nesporový poriadok, Rozsudky, Konkurz a reštrukturalizácia, Zákonník práce

V kurze:

 • si osvojíte profesionálnu právnickú terminológiu s kontexte slovenskej legislatívy
 • naučíte sa správne koncipovať a prekladať zmluvy, listy a právne dokumenty
 • budete analyzovať právne prípady zo slov. prostredia
 • zdokonalíte sa v preklade právnych textov z/do anglického jazyka
Basic
 • Kompletný študijný materiál
 • Workshop "Ako sa učiť angličtinu efektívne"
 • Vstupné/výstupné testovanie
 • The Bridge club
 • Certifikát the Bridge
 • Osobné hodnotenie lektora
 • Online platforma
 • Tipy na samoštúdium - konzultácia
 • Individuálny jazykový koučing
 • Nahradenie hodiny individuálnymi hodinami 3x60min
 • 690 € Prihlásiť sa
Premium
 • Kompletný študijný materiál
 • Workshop "Ako sa učiť angličtinu efektívne"
 • Vstupné/výstupné testovanie
 • The Bridge club
 • Certifikát the Bridge
 • Osobné hodnotenie lektora
 • Online platforma
 • Tipy na samoštúdium - konzultácia
 • Individuálny jazykový koučing
 • Nahradenie hodiny individuálnymi hodinami 3x60min
 • 767 € Prihlásiť sa
Executive
 • Kompletný študijný materiál
 • Workshop "Ako sa učiť angličtinu efektívne"
 • Vstupné/výstupné testovanie
 • The Bridge club
 • Certifikát the Bridge
 • Osobné hodnotenie lektora
 • Online platforma
 • Tipy na samoštúdium - konzultácia
 • Individuálny jazykový koučing
 • Nahradenie hodiny individuálnymi hodinami 3x60min
 • 927 € Prihlásiť sa
Basic
Premium
Executive
Kompletný študijný materiál


Workshop "Ako sa učiť angličtinu efektívne"


Vstupné/výstupné testovanie


The Bridge club


Certifikát the Bridge


Osobné hodnotenie lektora


Online platforma


Tipy na samoštúdium - konzultácia


Individuálny jazykový koučing


Nahradenie hodiny individuálnymi hodinami 3x60min


690 € Prihlásiť sa 767 € Prihlásiť sa 927 € Prihlásiť sa

+ plus
dostanete

Bezplatné služby určené pre všetkých naších klientov:

 • Typológia študenta
 • Analýza potrieb študenta
 • Využívanie školskej knižnice
 • Priestor na samoštúdium a knižnica
 • Občerstvenie počas trvania kurzu

Referencie & partneri

Naši spokojní a úspešní klienti.

 • Ing. Jarmila Halgašová

  výkonná riaditeľka

  Anglické jazykové centrum The Bridge je, podľa môjho názoru najlepšou alternatívou, ak sa chcete úprimne naučiť nielen gramatiku anglického jazyka, ale aj rozumieť a rozprávať v tomto jazyku. Vzdelávanie v The Bridge sú naozaj dobre investované peniaze. Dovolím si to tvrdiť na základe vlastnej skúsenosti.

 • Ivana Molnárová

  výkonná riaditeľka

  S jazykovou školou the Bridge spolupracujeme už niekoľko rokov. Vážim si, že počúvajú potreby našej firmy a tiež vidíme posun našich zamestnancov v jazykovej príprave. Ich inovatívny prístup k učeniu a kvalita ich učiteľov sú faktory, ktoré zvyšujú našu spokojnosť. Osobne mam skúsenosti s individuálnymi hodinami, ktoré mi pomáhajú uistiť sa a posunúť moju úroveň, pri dôležitých zahraničných prezentáciách a stretnutiach.

 • Zuzana Kaňuchová

  manažérka ľudských zdrojov

  Spolupracujeme s the Bridge od roku 2009. Vďaka ich profesionálnemu prístupu sa za ten čas naši zamestnanci posunuli na úroveň, kde nemajú problém prezentovať v angličtine na pracovných stretnutiach. Lektori sú starostlivo vyberaní, témy sú prispôsobené našim kritériám a the Bridge promptne reaguje na naše požiadavky.

 • Eva Šimeková

  členka predstavenstva a finančná riaditeľka

  Naša spoločnosť mala na odbornosť a úroveň kurzu, ako aj na samotného lektora angličtiny nadštandardné požiadavky. Jazykové centrum the Bridge nám vo všetkom vyšlo na 100% v ústrety. Oceňujeme predovšetkým profesionálnu komunikáciu, ako aj ochotu poskytnúť nový druh služieb, ktoré boli aj úspešne zrealizované.

Naše najnovšie kurzy

Vyberte si kurz angličtiny
presne podľa vašich predstáv