Vanda Hudáková

Vanda Hudáková

Jej špecializáciou sú detské kurzy, všeobecná angličtina a kurzy gramatiky. Vyučuje individuálne aj v skupinách.

Vanda pochádza z Prešova a je čerstvou absolventkou Univerzity Komenského, kde vyštudovala učiteľstvo – anglický jazyk a literatúru a slovenský jazyk a literatúru. S našou jazykovou školou začala spolupracovať už počas štúdia. Je veľmi spoločenská a priateľská, preto veľmi ľahko nadväzuje kontakt s ľuďmi. Miluje dobrodružstvo, kvalitnú kávu, knihy či hudbu. Vanda je aktívny športový typ a 12 rokov hrávala florbal, jej tím dokonca vyhral majstrovstvá Slovenska v roku 2010. Okrem aktívneho športu sa venovala aj trénovaniu detí a florbal jej vštepil nielen tímového ducha ale i veľké odhodlanie.

Vanda je skvelá lektorka a štúdium jazykov pre ňu neznamená iba možnosť komunikovať s ostatnými, ale je pre ňu aj prostriedkom na spoznávanie iných kultúr. Vanda razí heslo, že život je príliš krátky na to, aby sme hovorili iba jedným jazykom. Aj z tohto dôvodu sa učí španielsky a rusky.

×

Cart