Začať s angličtinou môžete kedykoľvek. Otestujte sa a zistite na čom môžete stavať. U nás nájdete kurz, ktorý vám sadne. :)

Sandy Millin

Sandy Millin

Sandy Millin je skúsená učiteľka jazykov a školiteľka učiteľov s bohatými pracovnými skúsenosťami v rôznych krajinách, vrátane Bornea, Paraguaja, Českej republiky, Krymu a Spojeného kráľovstva. Šesť rokov zastávala pozíciu študijnej riaditeľky v International House Bydgoszcz v Poľsku, kde sa zodpovedala za vzdelávanie a rozvoj učiteľov.

Je aktívnou členkou rôznych profesionálnych organizácií, vrátane IATEFL, kde od roku 2012 prednáša na výročných konferenciách, a MaWSIG, kde aktuálne koordinuje spoločnú webovú stránku. Sandy sa zúčastnila a prezentovala na mnohých miestnych a medzinárodných konferenciách a viedla semináre a školenia v rôznych kontextoch.

Okrem svojej pedagogickej a školiteľskej práce sa venuje aj písaniu materiálov a vydala niekoľko kníh, medzi ktorými sú série ELT Playbook a Richer Speaking – elektronická kniha rečníckych aktivít. V súčasnosti dokončuje magisterské štúdium v oblasti profesionálneho rozvoja v jazykovom vzdelávaní prostredníctvom NILE so zameraním na tvorbu materiálov.

×