Ryan pochádza z Kalifornie, v súčasnosti žije a pracuje na Slovensku. Ryan je spoločenský, komunikatívny, rád konverzuje so študentami na rôzne témy, keďže aj jeho záujmy a záľuby sú rôznorodé.

Je odborníkom v oblasti marketingu a sociálnych médií. Jeho hlavnou motiváciou pri vyučovaní angličtiny je dosiahnuť, aby sa študenti nebáli hovoriť. Je veľmi systematický, štrukturovaný, dôsledne sa pripravuje na hodiny, rád využíva motivačné videá, ktoré sú nielen vynikajúcim nástrojom pri vyučovaní, ale možu rozšíriť aj vedomostné a záujmové obzory študentov.

Kurzy angličtiny, ktoré vediem