Rakesh Bhanot

Rakesh Bhanot

Rakesh Bhanot od roku 1972 vyučuje angličtinu, trénuje učiteľov angličtiny a prednáša na konferenciách zameraných na výučbu angličtiny po celom svete. Ako tréner učiteľov pôsobil po celom svete, najviac však vo Veľkej Británii, Rusku, Nemecku a Taliansku. Veľkú časť svojej kariéry pôsobil na univerzite …… a ako inšpektor siete jazykových škôl v Nemecku.

Rakesh sa dnes ako dobrovoľník venuje učeniu angličtiny a mentorovaniu učiteľov v štátnych školách – najmä v strednej Európe a Grécku. Rozsiahlo publikuje a je členom Komisie pre publikácie medzinárodnej asociácie učiteľov angličtiny IATEFL. Rakesh je zakladajúcim redaktorom niekoľkých odborných žurnálov, napríklad Language Issues – časopisu Národnej asociácie pre výučbu angličtiny a tiež Community Languages to Adults (NATECLA).

V The Bridge Rakesh mentoruje niektorých našich lektorov pri výučbe, edituje ich odborné články a prináša do diskusií zaujímavé pohľady na vzdelávanie učiteľov.

×

Cart