Pilgrims je všetkým, čím tradičná jazyková škola nie je.

Jazykovú školu Pilgrims založili v roku 1974 Mario Rinvolucri a James Dixey. Nepáčila sa im skutočnosť, že sa učitelia zameriavajú na výučbu iba prostredníctvom kníh. Chceli vytvoriť prostredie, kde by sa študenti predovšetkým cítili dobre. Zistili totiž, že lepšie výsledky študenti dosahujú vtedy, keď sa im páči čo robia a baví ich to. Dnes ich teóriu potvrdzuje mnoho odborných výskumov.

Dnes ľudia prichádzajú do Pilgrims nielen kvôli angličtine, ale aj preto aby sa sústredili na svoj vzťah s angličtinou. Tento štýl výučby študentom umožňuje prevziať zodpovednosť za to ako sa učia a ako môžu lepšie komunikovať v angličtine.

Kurzy angličtiny, ktoré vediem