Naším poslaním je výrazne prispieť k budúcemu úspechu našich študentov v živote prostredníctvom inšpiratívnej výučby jazykov s rôznym výzvami zameranej na výsledky.

Poskytujeme interaktívne a dynamické semináre na podporu vyjadrenia nápadov a názorov. Obohatíte si slovnú zásobu o nové slovíčka a idiómy. Máme pre Vás širokú škálu starostlivo vybraných textov, vrátane novinových článkov a literárnych textov. Taktiež budete mať množstvo počúvacích cvičení na zvýšenie schopnosti porozumenia, zlepšenie výslovnosti a zvýšenie schopnosti myslieť v anglickom jazyku. Samozrejmosťou sú cvičenie zamerané na písanie, precvičíte si tak rôzne situácie od listov až po e-maile.

Kurzy angličtiny, ktoré vediem