Nicole pôsobí ako lektorka dlhé roky, či už ako lektorka angličtiny alebo ako profesorka sociológie. Rada učí a rada sa učí. Pochádza z New Yorku, na Slovensku žije od roku 2018, jej slovenské korene jej umožňujú prispôsobiť sa slovenskej kultúre rýchlejšie a ľahšie. Nicole je energická lektorka so silnými interpersonálnymi zručnosťami, rýchlo si dokáže nadviazať dobrý vzťah so študentami. Vie prispôsobiť svoj prístup a svoje hodiny potrebám business orientovaným študentom ako aj teenagerom. Je priateľská, vnímavá a zodpovedná.

 

Kurzy angličtiny, ktoré vediem