Leo je vzdelaný lektor a odborník v oblasti práva.

Leo pôsobí ako lektor anglického jazyka od roku 2016, má skúsenosti s učením angličtiny v Írsku. Jeho špecializácia je právnická a obchodná angličtina, nakoľko má rozsiahle skúsenosti ako právnik, mediátor a poradca, takže zvláda náročné a konfliktné situácie. Leo je neoceniteľný najmä ako lektor kurzov právnickej angličtiny, pretože vie dať študentom nielen slovnú zásobu ale aj praktické rady a skúsenosti.

Má certifikát CELTA (Certificate of teaching English to speakers of other languages).

Kurzy angličtiny, ktoré vediem