Jana Valová

Jana Valová

Janka je absolventkou Masarykovej univerzity v Brne, kde vyštudovala odbor anglický jazyk a literatúra. Počas štúdia na vysokej škole začala prekladať a vyučovať anglický jazyk. Svoju lásku k angličtine a anglicky hovoriacim krajinám získala počas študijného pobytu v USA a odvtedy sa snaží vylepšovať svoje znalosti o kultúre, tradíciách a zvykoch. Rada učí, pretože sa jej páči angličtina ako taká a súčasne je presvedčená, že angličtina otvára nové možnosti pre ľudí, ktorí ju ovládajú.

Vo voľnom čase rada trávi čas so svojou rodinou, priateľmi a svojim psíkom. Má rada turistiku, prírodu a rôzne TV shows.

×

Cart