Učenie miluje, je kreatívna, na hodiny sa systematicky pripravuje a záleží jej na svojich študentoch.

Dominika absolvovala štúdium na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského, ale vždy ju zaujímala angličtina viac ako chémia. Zúčastnila sa viacerých medzinárodných pobytov v Holandsku, Belgicku a Veľkej Británii. Úspešne absolvovala skúšku CAE a všeobecnú štátnu skúšku z anglického jazyka. Jej prvý kontakt s jazykovou školou the Bridge bol počas prípravného kurzu na CAE skúšku, ktorého sa zúčastnila ešte ako študentka.

Svoj voľný čas rada trávi v prírode – má rada turistiku a lezenie. Rovnako miluje aj vôňu kníh a argentínske tango.

Kurzy angličtiny, ktoré vediem