Začať s angličtinou môžete kedykoľvek. Otestujte sa a zistite na čom môžete stavať. U nás nájdete kurz, ktorý vám sadne. :)

Online kurz angličtiny pre globálny trh

Tento kurz je ideálny pre manažérov a  ľudí na vedúcich pozíciách, ktorí si chcú za čo najkratšiu dobu zlepšiť svoju obchodnú angličtinu v komerčnom kontexte. Garantujeme efektívne a pestré lekcie s individuálnym prístupom a rôznorodosťou efektívnych metód učenia sa jazyka.
Ceri Shumack

Trvanie

16 týždňov 16x90min

Rozvrh

Pondelok 17:00-18:30

Forma

skupinová výučba online Zoom

Počet účastníkov

6-8 študentov

Úroveň

Prehľad dostupných termínov

Výber konkrétneho termínu zadávate až v nákupnom košíku

Pondelok

17:00-18:30
1. semester
25.09.2023 - 29.01.2024
2. semester
12.02.2024 - 03.06.2024

O kurze

Rozvíjajte svoju identitu v angličtine a získajte v nej sebadôveru. Oboznámte sa s formálnymi a neformálnymi komunikačnými štýlmi, ako aj s prezentačnými technikami. Buďte lepšie pripravení na akékoľvek obchodné stretnutie alebo vyjednávanie a zlepšite svoje obchodné konverzačné schopnosti. Kurz vám pomôže zvýšiť sebavedomie, vedomosti a profesionálne zručnosti. Váš študijný plán je vyrobený na mieru, takže budete mať príležitosť diskutovať o programe s vaším lektorom v úvode kurzu.

V našom kurze budete:

 • Analyzovať obchodné prípady z praxe.

 • Zlepšíte si komunikáciu, rokovanie a prezentačné zručnosti cez efektívne komunikačné stratégie.

 • Naučíte sa ako čítať a prezentovať grafy a štatistiky.

 • Naučíte sa písomnú komunikáciu – formálne správy, reporty a obchodnú korešpondenciu

 

Zapíšte sa do kurzu a zdokonaľte sa v angličtine a precvičte jazyk a štýly komunikácie potrebné pre úspech v medzinárodnom prostredí.

Pre koho je kurz určený

Ste manažér/manažérka, ktorý/á používa angličtinu vo svojej kariére? Potom viete, že dobrá obchodná komunikácia v angličtine si vyžaduje sústredenie, rozsiahlu slovnú zásobu a špecifické jazykové štruktúry. Kurz je určený pre vyššie pokročilých a pokročilých študentov (C1/C1+), ktorí angličtinu používajú v bežnej praxi, no potrebujú sa v nej cítiť konečne sebavedomo.

Čo získate?

 • Zlepšíte si komunikáciu vo firemnom prostredí
 • Rozšírite si odbornú slovnú zásobu
 • S ľahkosťou zvládnete „small talk“ a nezáväznú konverzáciu
 • Získate istotu vo vyjadrovaní sa na pracovných stretnutiach v angličtine
 • Zdokonalíte si prezentačné zručnosti
 • Zlepšíte si vaše jazykové zručnosti: rozprávanie, čítanie, počúvanie, písanie
 • Certifikát o absolvovaní kurzu od medzinárodne akreditovanej jazykovej školy
 • Individuálny osobný pohovor s lektorom na záver kurzu s kvalifikovanou spätnou väzbou a odporúčaniami

Sme medzinárodne akreditovaní

V roku 2020 sme ako prvá jazyková škola na Slovensku získali medzinárodnú akreditáciu od EAQUALS, doteraz sme na Slovensku jediní. Eaquals je:

 • Garantom kvality jazykového vzdelávania pre školy v medzinárodnom prostredí.
 • Ekvivalentom ku certifikácii British Council Accreditation a UK English.
 • Poradným orgánom  Rady Európy v otázke vzdelávania v oblasti cudzích jazykov.

V The Bridge vás očakáva

Na Slovensku sme prvou a doteraz jedinou jazykovou školou s akreditáciou renomovanej inštitúcie EQUALS. Náš prístup k výučbe vychádza z komunikatívnej metódy so silnou orientáciou na študenta. U nás nájdete individuálny prístup aj v skupinových kurzoch. Začína osobnou vstupnou konzultáciou a kvalitným testovaním. Pokračuje jasným študijným plánom, priebežným hodnotením progresu a končí osobnou spätnou väzbou lektora študentovi.

U nás pracuje medzinárodný tím vysokoškolsky vzdelaných profesionálov certifikovaných na výučbu angličtiny ako cudzieho jazyka. Náš interný hodnotiaci systém pre lektorov spĺňa náročné štandardy Cambridge English Teaching Framework. V The Bridge si lektori neustále rozvíjajú odbornosť vďaka unikátnemu vzdelávaciemu systému, vedenému medzinárodne uznávanými mentormi jazykového vzdelávania.

V The Bridge vás naučíme nielen angličtinu, ale aj návod na to, ako sa ju správne učiť. Pri výučbe sa budete cítiť príjemne, nebudete zbytočne strácať čas pri nudných a neefektívnych cvičeniach, ktoré sa donekonečna opakujú. Spolu s kurzom získate tiež prístup k výborne vybavenej knižnici a ďalším bezplatným aktivitám, workshopom a webinárom. Pomocou nich si môžete testovať a posúvať svoje jazykové zručnosti aj mimo kurzov.

Lektor

Ceri Shumack

Ceri je Brit hrdý na svoje waleské korene. Už počas vysokoškolského štúdia na Univerzite v Swansee sa venoval rôznym oblastiam vrátane Obchodu a financií, Dejín starovekých civilizácií či Projektového a stavebného manažmentu. Širokej škále záujmov zostal verný aj neskôr, keď ako manažér výroby pracoval v oblasti oceliarskeho priemyslu. Ceri nachádza v učení angličtiny veľké potešenie a túto náplň práce berie ako ďalší stupeň vo svojom profesijnom živote. Rád diskutuje so študentami o rôznych témach, vrátane tých biznisových. Hodiny vedie v duchu obojstrannej komunikácie, a tak lekcie s ním nikdy nie sú nezáživným opakovaním nudných učebných textov. Vo voľnom čase sa venuje hudbe a historickým výskumom, rád cestuje, hrá aj sleduje športové zápasy a udržiava sa v kondícii. Desať rokov bol členom rockovej kapely. Má zmysel pre iróniu a poteší sa každému rovnocennému partnerovi v humore. Lektorom The Bridge je od roku 2015.

Cena

Pre všetkých naších klientov poskytujeme služby

 • Typológia študenta
 • Analýza potrieb študenta
 • Priestor na samoštúdium a knižnica
 • Občerstvenie počas trvania kurzu
 • Vstupné/výstupné testovanie
 • Osobné hodnotenie lektora
 • Kompletné učebné materiály
 • Certifikát The Bridge
 • Individuálna lektorská podpora
 • Jazykový koučing 2x50min
 • Individuálne hodiny s lektorom 10x60min

Basic

16 týždňov
16x90min
 • Vstupné/výstupné testovanie
 • Osobné hodnotenie lektora
 • Kompletné učebné materiály
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
399 €
Kúpit kurz

Premium

16 týždňov
16x90min
 • Vstupné/výstupné testovanie
 • Osobné hodnotenie lektora
 • Kompletné učebné materiály
 • Certifikát The Bridge
 • Individuálna lektorská podpora
 • Jazykový koučing 2x50min
 • ---
469 €
Kúpit kurz

Executive

16 týždňov
16x90min
 • Vstupné/výstupné testovanie
 • Osobné hodnotenie lektora
 • Kompletné učebné materiály
 • Certifikát The Bridge
 • Individuálna lektorská podpora
 • Jazykový koučing 2x50min
 • Individuálne hodiny s lektorom 10x60min
929 €
Kúpit kurz
×