Začať s angličtinou môžete kedykoľvek. Otestujte sa a zistite na čom môžete stavať. U nás nájdete kurz, ktorý vám sadne. :)
Nové

Legal English

Kurzy sú určené pre právnikov advokátskych kancelárií s anglicky hovoriacou klientelou, právne oddelenia spoločností, ministerstiev a úradov, pre pracovníkov súdov a notárskych úradov, prekladateľov a v neposlednom rade pre študentov práva.

Prehľad kurzu

Úroveň

B2 – stredne pokročilý,C1 – pokročilý
Viaceré úrovne

Počet študentov

6-8 študentov
Skupinový kurz

Rozvrh

Streda 17:30-19:00
Poobedný kurz

Zameranie

Odborná angličtina
Právnická angličtina

Miesto

Online kurz
Platforma ZOOM

1. semester

05.10.2022 - 01.02.2023

2. semester

15.02.2023 - 31.05.2023

O kurze

Kurzy právnickej angličtiny sú určené pre právnikov advokátskych kancelárií s anglicky hovoriacou klientelou, právne oddelenia spoločností, ministerstiev a úradov, pre pracovníkov súdov a notárskych úradov, prekladateľov a v neposlednom rade pre študentov práva.

Cieľom kurzov je zdokonaliť znalosti právnickej angličtiny v rôznych právnych odvetviach a umožniť tak účastníkom kurzov jej odbornejšie a komplexnejšie využitie v praxi.

Modul 1

INTERNATIONAL LEGAL ENGLISH

(od úrovne B2 podľa CEFR)

Základy angloamerickej a európskej terminológie z oblasti:

zakladania obchodných spoločností a ich organizačných štruktúr vrátane spôsobov ich financovania; tvorby zmlúv, náhrady škody, postúpenia práv; pracovného práva, práva nehnuteľností, duševného vlastníctva, záložného a vlastníckeho práva, dlhopisov, ako aj hospodárskej súťaže.

Trestné právo sa radí k modulu samostatne.

Modul 2

SLOVENSKÉ PRÁVNE PREDPISY A PRAX V ANGLICKOM JAZYKU (od úrovne B2+ podľa CEFR)

Úvod do gramatiky právnickej angličtiny

Úvod do prekladateľskej praxe (preklady listín a štandarných zmlúv)

Príprava právnych textov (Legal Drafting) v súvislosti s právnym poradenstvom

Občianske právo

Obchodné právo a právo obchodných spoločností Pracovné právo Konkurzné právo Stavebné právo (vybrané časti) Trestné právo (vybrané časti) AML ((vybrané časti)

Modul 3

ANALÝZA A APLIKÁCIA PRÁVA, SÚDNA PRAX V ANGLICKOM JAZYKU (od úrovne C1 podľa CEFR)

Odborné aspekty gramatiky právnickej angličtiny a syntax

Súdno-prekladateľská prax

Civilný sporový poriadok Správny súdny poriadok

Judikatúra slovenských súdov, Súdneho dvora EÚ, Európskeho súdu pre ľudské práva, Medzinárodného trestného súdu, Rozhodnutia Európskej centrálnej banky, a iné

Tvorba právnych textov (Legal Writing)  v súvislosti s aplikáciou práva a poskytovaním stanovísk

Používanie terminológie v rámci komparatívneho práva

Michele Hogan

Lektor
Michele je skúsená právnička, ktorá sa špecializuje na učenie právnickej angličtiny. Právo je jej vášeň, čo sa prejavuje aj na jej hodinách. Spolu so študentami zanietene diskutujú o rozdieloch medzi slovenským a americkým právnym systémom, o právnických prípadoch a terminológii. Jej ďalšou vášňou je písanie. Venuje sa scenáristike a jeden…
Viac info

Cena

 • Vstupné/výstupné testovanie
 • Osobné hodnotenie lektora
 • Kompletné učebné materiály
 • Certifikát The Bridge
 • Individuálna lektorská podpora
 • Jazykový koučing 2x50min
 • Individuálne hodiny s lektorom 10x60min

Basic

16x90min
16 týždňov
 • Vstupné/výstupné testovanie
 • Osobné hodnotenie lektora
 • Kompletné učebné materiály
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
389 €
Kúpiť

Premium

16x90min
16 týždňov
 • Vstupné/výstupné testovanie
 • Osobné hodnotenie lektora
 • Kompletné učebné materiály
 • Certifikát The Bridge
 • Individuálna lektorská podpora
 • Jazykový koučing 2x50min
 • ---
459 €
Kúpiť

Executive

16x90min
16 týždňov
 • Vstupné/výstupné testovanie
 • Osobné hodnotenie lektora
 • Kompletné učebné materiály
 • Certifikát The Bridge
 • Individuálna lektorská podpora
 • Jazykový koučing 2x50min
 • Individuálne hodiny s lektorom 10x60min
939 €
Kúpiť

Referencie

 • Neviem si predstaviť mať v akomkoľvek smere lepšiu lektorku ako je Mary. Oceňujem veľmi, že sa snažíte lektorov prideľovať aj na základe osobnosti a povahy voči študentom.

 • Kurz bol pre mňa veľmi užitočný na každú online hodinu som sa tešil a určite sa to premietlo aj do lepšej kondície mojej angličtiny.

×