Zápis do online a prezenčných kurzov angličtiny, štartujeme už 20.9.2021!!

Legal English

Kurzy sú určené pre právnikov advokátskych kancelárií s anglicky hovoriacou klientelou, právne oddelenia spoločností, ministerstiev a úradov, pre pracovníkov súdov a notárskych úradov, prekladateľov a v neposlednom rade pre študentov práva.

Prehľad kurzu

Úroveň

B2 – stredne pokročilý,C1 – pokročilý
Viaceré úrovne

Počet študentov

6-8 študentov
Skupinový kurz

Rozvrh

Streda 18:15-19:45
Poobedný kurz

Zameranie

Odborná angličtina
Právnická angličtina

Miesto

Baštova 7, Bratislava
The Bridge

1. semester

22.09.2021 - 26.01.2022

2. semester

16.02.2022 - 08.06.2022

O kurze

Kurzy sú určené pre právnikov advokátskych kancelárií s anglicky hovoriacou klientelou, právne oddelenia spoločností, ministerstiev a úradov, pre pracovníkov súdov a notárskych úradov, prekladateľov a v neposlednom rade pre študentov práva.

Cieľom kurzov je zdokonaliť znalosti právnickej angličtiny v rôznych právnych odvetviach a umožniť tak účastníkom kurzov jej odbornejšie a komplexnejšie využitie v praxi.

Modul 1

INTERNATIONAL LEGAL ENGLISH

(od úrovne B2 podľa CEFR)

Základy angloamerickej a európskej terminológie z oblasti:

zakladania obchodných spoločností a ich organizačných štruktúr vrátane spôsobov ich financovania; tvorby zmlúv, náhrady škody, postúpenia práv; pracovného práva, práva nehnuteľností, duševného vlastníctva, záložného a vlastníckeho práva, dlhopisov, ako aj hospodárskej súťaže.

Trestné právo sa radí k modulu samostatne.

Modul 2

SLOVENSKÉ PRÁVNE PREDPISY A PRAX V ANGLICKOM JAZYKU (od úrovne B2+ podľa CEFR)

Úvod do gramatiky právnickej angličtiny

Úvod do prekladateľskej praxe (preklady listín a štandarných zmlúv)

Príprava právnych textov (Legal Drafting) v súvislosti s právnym poradenstvom

Občianske právo

Obchodné právo a právo obchodných spoločností Pracovné právo Konkurzné právo Stavebné právo (vybrané časti) Trestné právo (vybrané časti) AML ((vybrané časti)

Modul 3

ANALÝZA A APLIKÁCIA PRÁVA, SÚDNA PRAX V ANGLICKOM JAZYKU (od úrovne C1 podľa CEFR)

Odborné aspekty gramatiky právnickej angličtiny a syntax

Súdno-prekladateľská prax

Civilný sporový poriadok Správny súdny poriadok

Judikatúra slovenských súdov, Súdneho dvora EÚ, Európskeho súdu pre ľudské práva, Medzinárodného trestného súdu, Rozhodnutia Európskej centrálnej banky, a iné

Tvorba právnych textov (Legal Writing)  v súvislosti s aplikáciou práva a poskytovaním stanovísk

Používanie terminológie v rámci komparatívneho práva

Andrej Dodok

Lektor
Zodpovedný a pedantný lektor, ktorý sa systematicky pripravuje na výučbu. Vyštudoval Filozofickú fakultu UK v Bratislave a Institute of Management v Londýne. Okrem výučby angličtiny podloženou lektorskou certifikáciou CAELT, University of British Columbia, Kanada sa venuje aj práci pre medzinárodnú advokátsku kanceláriu Squire Patton Boggs a je tiež súdnym prekladateľom…
Viac info

Cena

 • Vstupné/výstupné testovanie
 • Osobné hodnotenie lektora
 • Kompletné učebné materiály
 • Medzinárodný certifikát TrackTest
 • Individuálna lektorská podpora
 • Individuálne hodiny s lektorom 16x60min

Basic

16x90min
16 týždňov
 • Vstupné/výstupné testovanie
 • Osobné hodnotenie lektora
 • Kompletné učebné materiály
 • ---
 • ---
 • ---
389 €
Vybrať

Premium

16x90min
16 týždňov
 • Vstupné/výstupné testovanie
 • Osobné hodnotenie lektora
 • Kompletné učebné materiály
 • Medzinárodný certifikát TrackTest
 • Individuálna lektorská podpora
 • ---
449 €
Vybrať

Executive

16x90min
16 týždňov
 • Vstupné/výstupné testovanie
 • Osobné hodnotenie lektora
 • Kompletné učebné materiály
 • Medzinárodný certifikát TrackTest
 • Individuálna lektorská podpora
 • Individuálne hodiny s lektorom 16x60min
1140 €
Vybrať

Referencie

 • Naša spoločnosť mala na odbornosť a úroveň kurzu, ako aj na samotného lektora angličtiny nadštandardné požiadavky. Jazykové centrum the Bridge nám vo všetkom vyšlo na 100% v ústrety. Oceňujeme predovšetkým profesionálnu komunikáciu, ako aj ochotu poskytnúť nový druh služieb, ktoré boli aj úspešne zrealizované.

×

Cart