Individuálny konverzačný kurz

690.002,640.00

Individuálny konverzačný kurz angličtiny je plne prispôsobený vašim potrebám. Program kurzu, témy a obsah lekcií sa budú vyvíjať na základe vašej jazykovej úrovne a záujmov. Pripravíme pre vás individuálny učebný plán, ktorý bude vyhovovať vašim cieľom a časovému rozvrhu. Získate tak možnosť v časovo efektívnom online režime výrazne posilniť vaše konverzačné zručnosti v angličtine.

Viac info