Začať s angličtinou môžete kedykoľvek. Otestujte sa a zistite na čom môžete stavať. U nás nájdete kurz, ktorý vám sadne. :)

Dramatické techniky a improvizácia pre učiteľov s Petrom Dyerom

Týždňový intenzívny kurz je vzrušujúcou cestou do sveta improvizácie a divadelných techník, na ktorej môžu učitelia objavovať svoju individuálnu vnútornú kreativitu a predstavivosť. Aktivity, ktoré si na kurze spoločne vyskúšame, sa dajú použiť v akejkoľvek triede. Študentom pomôžu tvorivými a inovatívnymi spôsobmi používať jazyk, ktorý sa učia. A posilnia ich sebadôveru nielen v triede, ale aj v budúcom profesionálnom a spoločenskom uplatnení.
Peter Dyer

Trvanie

1 týždeň 25x60min

Rozvrh

8-12.7.2024

Forma

skupinova výučba prezenčne

Počet účastníkov

max. 12 účastníkov

Úroveň

Prehľad dostupných termínov

Výber konkrétneho termínu zadávate až v nákupnom košíku

Pondelok až Piatok

9:30-16:15
Termín
08.07.2024 - 12.07.2024

O kurze

Týždňový intenzívny kurz Dramatické techniky a improvizácia pre učiteľov sme pripravili pre pedagógov, ktorí chcú zdokonaliť svoj prejav a prezentáciu v triede a vniesť do vyučovania nové interaktívne prvky. Je vhodné aby boli účastníci minimálne na stredne pokročilej úrovni angličtiny, pretože v kurze sa angličtina používa len ako prostriedok na výučbu iných zručností.

V úvode zapracujeme na uvoľnení účastníkov a na vytvorení  dôverného a kooperatívneho prostredia. Overené metódy nás oslobodia od sebakritiky a zdržanlivosti a otvoria nám dvere do voľného priestoru, kde sa ľahko navzájom podelíme o svoje nápady. V priebehu kurzu sa budeme postupne zdokonaľovať v rôznych postupoch a technikách ako aktivizovať vlastné vnútorné zdroje na vymýšľanie a vytváranie spoločných hier. Zároveň sa naučíme širokú škálu výnimočných postupov, ktoré obohatia vyučovanie v každej triede.

Budeme sa učiť ako sa dá vokálne a fyzicky improvizovať. V rámci improvizácie budeme skúmať reč ľudskej gestikulácie, rozvíjať hru a dialóg a prejdeme k individuálnemu a skupinovému zdieľaniu príbehov. Naučíme sa využívať vizuálne prvky v našom prejave prostredníctvom improvizačnej rolovej hry a tvorivého písania. Budeme trénovať ako môžeme hovorové aktivity uplatniť v triede na uvoľnenie reči študentov a tiež na rozvoj ich tvorivého písania. Napríklad cez tréning párových a skupinových rolových hier na základe jednoduchých improvizačných podnetov. Alebo prostredníctvom vokálnych improvizačných aktivít pre rozvoj spontánnosti a predstavivosti študentov. Všetky postupy majú zároveň pozitívny efekt na posilnenie spolupráce a súdržnosti v triede, čo prínos týchto metód pre skvalitnenie vyučovacieho procesu znásobuje.

Na konci kurzu môžu jeho účastníci očakávať celkové zlepšenie vlastného prejavu. Naučia sa vedome pracovať s intonáciou, zdôrazňovaním slov, významovou pauzou, čím sa stanú motivujúcejšími rečníkmi pri vyučovaní v triede, ale aj v bežnom spoločenskom styku.

 

Pre koho je kurz určený

Týždňový intenzívny kurz je určený pre učiteľov, ktorí chcú obohatiť svoje komunikačné a kooperačné zručnosti a odovzdať ich svojim študentom. Nevyžadujú sa predchádzajúce znalosti v tejto oblasti, ale účastnící by mali byť minimálne na stredne pokročilej úrovni angličtiny, aby sa mohli plne ponoriť do všetkých aktivít. Kurz je vhodný pre učiteľov, ktorí sú pripravení osobne aktivity vyskúšať a voľne zdieľať svoje nápady s ostatnými účastníkmi kurzu.

Čo získate?

 • Nápady na posilnenie spolupráce a súdržnosti v rámci skupiny, ľahko aplikovateľné v triede
 • Skúmanie ciest ako zlepšiť náš prejav ako učiteľov – zameriame sa na zdôrazňovanie slov, intonáciu, pauzy a podobne
 • Zásobáreň vokálnych improvizačných aktivít pre rozvoj spontánnosti a predstavivosti
 • Nácvik kreatívnych vokálnych a fyzických postupov na rozprávanie príbehov. Pre individuálne aj skupinové uplatnenie
 • Zručnosť používať vizuálne prostriedke na vytváranie príbehov a hranie rolí
 • Tréning párových a skupinových rolových hier na základe jednoduchých improvizačných podnetov
 • Nápady, ako sa dá pri čítaní akýchkoľvek jednoduchých textov oživiť prejav rôznymi prostriedkami
 • Celkové zlepšenie vlastného prejavu, čím sa stanete motivujúcejšími rečníkmi v profesionálnej a spoločenskej oblasti
 • Inšpiratívne diskusie a výmenu skúseností v malej skupine podobne naladených učiteľov

Sme medzinárodne akreditovaní

V roku 2020 sme ako prvá jazyková škola na Slovensku získali medzinárodnú akreditáciu od EAQUALS a doteraz sme na Slovensku jediní. EAQUALS je garantom kvality jazykového vzdelávania pre školy v medzinárodnom prostredí.

 

V The Bridge vás očakáva

V The Bridge vás čaká európska kvalita. Medzinárodné akreditácie EAQUALS, EMCC a spolupráca s TrackTest. eu robia z našej školy miesto, kde kvalita výučby je na prvom mieste. U nás nájdete individuálny prístup aj v skupinových kurzoch.

U nás pracuje medzinárodný tím vysokoškolsky vzdelaných profesionálov certifikovaných na výučbu angličtiny ako cudzieho jazyka. Náš interný hodnotiaci systém pre lektorov spĺňa náročné štandardy Cambridge English Teaching Framework.

V The Bridge vás naučíme nielen angličtinu, ale aj návod na to, ako sa ju správne učiť. Spolu s kurzom získate tiež prístup ku našej výborne vybavenej knižnici, ku workshopom, webinárom a mnohým bezplatným aktivitám, ktoré pre vás robíme.

Lektor

Peter Dyer

Peter pôsobil ako profesionálny herec v Austrálii (Peter Tabor) na divadelných doskách, vo filme, televízii a rozhlase. Viedol workshopy a poskytoval individuálne poradenstvo profesionálnym a začínajúcim hercom.
Peter je stredoškolským učiteľom dramatického a mediálneho umenia. Je tiež učiteľom anglického jazyka a školiteľom obchodnej angličtiny. Žije v Paríži a vedie workshopy pre obchodné skupiny a jednotlivcov v oblasti prezentačných zručností, reči tela a hlasu a vedie improvizačné workshopy pre obchodné skupiny.
Viac ako 25 rokov spolupracuje s organizáciou Pilgrims Teacher Training, ktorá školí učiteľov v oblasti využívania dramatických a improvizačných zručností pre študentov základných a stredných škôl. Peter používa improvizáciu ako metodiku pre učiteľov a študentov, aby uvoľnili predstavivosť a kreativitu v každom jednotlivcovi a aby hovorili plynulejšie a spontánnejšie, pričom tieto aktivity rozširuje aj na písanie.
Peter píše články do časopisov a v súčasnosti dokončuje knihu o využívaní improvizácie na hodinách cudzích jazykov.

Cena

Pre všetkých naších klientov poskytujeme služby

 • Typológia študenta
 • Analýza potrieb študenta
 • Priestor na samoštúdium a knižnica
 • Občerstvenie počas trvania kurzu
 • 25 hodín interaktívnych workshopov
 • Vstupné a výstupné testovanie
 • Kompletný študijný materiál
 • Certifikát The Bridge
 • 6 x Koučing pre osobný a profesionálny rozvoj
 • 10 x Individuálne konzultácie s lektorom

Basic

 • 25 hodín interaktívnych workshopov
 • Vstupné a výstupné testovanie
 • Kompletný študijný materiál
 • Certifikát The Bridge
 • ---
 • ---
625 €
Kúpiť kurz

Premium

 • 25 hodín interaktívnych workshopov
 • Vstupné a výstupné testovanie
 • Kompletný študijný materiál
 • Certifikát The Bridge
 • 6 x Koučing pre osobný a profesionálny rozvoj
 • ---
1135 €
Kúpiť kurz

Executive

 • 25 hodín interaktívnych workshopov
 • Vstupné a výstupné testovanie
 • Kompletný študijný materiál
 • Certifikát The Bridge
 • 6 x Koučing pre osobný a profesionálny rozvoj
 • 10 x Individuálne konzultácie s lektorom
1685 €
Kúpiť kurz

Referencia

Mikeove trénerské skúsenosti sú skutočne neoceniteľné. Praktický prístup kurzu, najmä možnosť pracovať so skutočnými klientmi, kurz výrazne obohatili, tomu sa teoretické štúdium jednoducho nevyrovná. Táto praktická skúsenosť bola mimoriadne obohacujúca. Okrem toho si veľmi cením holistický pohľad kurzu na koučovanie. Nie je to len o získaní techník, ale tréneri skutočne kladú dôraz na pochopenie širšieho kontextu a psychologických faktorov, ktoré prispievajú k účinnému koučovaniu.
Lucia Haászová
študentka
×