Začať s angličtinou môžete kedykoľvek. Otestujte sa a zistite na čom môžete stavať. U nás nájdete kurz, ktorý vám sadne. :)

Beginners in the afternoons online

Tento kurz je skvelou voľbou pre tých, ktorí s angličtinou začínajú a majú len minimálne, resp. žiadne skúsenosti s anglickým jazykom. Budete sa učiť základné frázy, slovnú zásobu, gramatiku aj správnu výslovnosť, ktorá je pre porozumenie a komunikáciu v anglickom jazyku dôležitá.
Ondrej Koščík

Trvanie

16 týždňov 32 x 60 minút

Rozvrh

Pondelok a Streda 17:15-18:15

Forma

skupinová výučba online Zoom

Počet účastníkov

6 - 8 študentov

Úroveň

Prehľad dostupných termínov

Výber konkrétneho termínu zadávate až v nákupnom košíku

Pondelok a Streda

17:15-18:15
1. semester
02.10.2023 - 07.02.2024
2. semester
12.02.2024 - 10.06.2024

O kurze

Tento kurz vám poskytne pevné základy angličtiny. S podporou skúseného lektora získate správne návyky, budete si rozvíjať komunikačné schopnosti a zlepšovať sa v angličtine postupne, podľa vašich schopností a potrieb. 

Pôjdete od začiatku, krok za krokom, aby ste mali naozaj dobre základy, na ktorých sa vám ľahko bude stavať. Budete sa učiť čítať, počúvať a hlavne rozprávať.  Budeme sa veľa rozprávať – o rodine, o práci, o dovolenke, o vašich záľubách. Naučíte sa napísať krátky email alebo si prečítať jednoduchý článok na internete. Budete sa učiť základné konverzačné vzorce, ako sa predstaviť, požiadať o informácie a ako vyjadriť jednoduché potreby v každodenných situáciách. Postupne budete získavať schopnosť vyjadrovať sa a porozumieť komunikácii v anglickom jazyku.

Pomôžeme vám nájsť si svoj vlastný efektívny spôsob učenia sa jazyka. Mať správne návyky a stratégie od začiatku výučby vám zaručí, že angličtinu naozaj zvládnete aj na vyšších jazykových úrovniach.

Pre koho je kurz určený

Kurz „Beginners in the afternoons“ je určený pre úplných začiatočníkov v angličtine. Je skvelou voľbou pre tých, ktorí nemajú žiadne alebo len minimálne predchádzajúce skúsenosti s anglickým jazykom. Tento kurz vás pripraví na zvládnutie jednoduchých konverzácií a nastaví vám základy vo všetkých jazykových zručnostiach: v čítaní, hovorení, počúvaní a písaní.

Čo získate?

 • Porozumenie a schopnosť reagovať v základných situáciách
 • Zvládnutie jednoduchých konverzácií v reštaurácií, na letisku, v hoteli 
 • Zručnosť napísať základný e-mail
 • Základy všetkých jazykových zručností s dôrazom na rozprávanie
 • Vzájomnú motiváciu a podporu v skupine rovnakých začiatočníkov ako ste vy
 • Vysokú mieru interakcie a príležitostí hovoriť v malej skupine do 8 študentov
 • Štruktúrovaný proces skupinovej výučby s individuálnym prístupom
 • Časovo efektívnu online výučbu s plnohodnotne využitými 60 minútami
 • Certifikát o absolvovaní kurzu od medzinárodne akreditovanej jazykovej školy
 • Priebežnú spätnú väzbu od lektora a na mieru šité odporúčania pre ďalšie štúdium
 • Individuálny osobný pohovor s lektorom na záver kurzu

Sme medzinárodne akreditovaní

V roku 2020 sme ako prvá jazyková škola na Slovensku získali medzinárodnú akreditáciu od EAQUALS, doteraz sme na Slovensku jediní. Eaquals je:

 • Garantom kvality jazykového vzdelávania pre školy v medzinárodnom prostredí.
 • Ekvivalentom ku certifikácii British Council Accreditation a UK English.
 • Poradným orgánom  Rady Európy v otázke vzdelávania v oblasti cudzích jazykov.

V The Bridge vás očakáva

Na Slovensku sme prvou a doteraz jedinou jazykovou školou s akreditáciou renomovanej inštitúcie EQUALS. Náš prístup k výučbe vychádza z komunikatívnej metódy so silnou orientáciou na študenta. U nás nájdete individuálny prístup aj v skupinových kurzoch. Začína osobnou vstupnou konzultáciou a kvalitným testovaním. Pokračuje jasným študijným plánom, priebežným hodnotením progresu a končí osobnou spätnou väzbou lektora študentovi.

U nás pracuje medzinárodný tím vysokoškolsky vzdelaných profesionálov certifikovaných na výučbu angličtiny ako cudzieho jazyka. Náš interný hodnotiaci systém pre lektorov spĺňa náročné štandardy Cambridge English Teaching Framework. V The Bridge si lektori neustále rozvíjajú odbornosť vďaka unikátnemu vzdelávaciemu systému, vedenému medzinárodne uznávanými mentormi jazykového vzdelávania.

V The Bridge vás naučíme nielen angličtinu, ale aj návod na to, ako sa ju správne učiť. Pri výučbe sa budete cítiť príjemne, nebudete zbytočne strácať čas pri nudných a neefektívnych cvičeniach, ktoré sa donekonečna opakujú. Spolu s kurzom získate tiež prístup k výborne vybavenej knižnici a ďalším bezplatným aktivitám, workshopom a webinárom. Pomocou nich si môžete testovať a posúvať svoje jazykové zručnosti aj mimo kurzov.

Lektor

Ondrej Koščík

Láskavý a priateľský učiteľ, s ktorým sa môžete na profesionálnej úrovni rozprávať nielen o anglickom jazyku, ale aj o fotografovaní a o hudbe. Ondrej počas štúdia Anglistiky a amerikanistiky na Prešovskej univerzite absolvoval stáž v Londýne, polročné štúdium anglickej jazykovedy v poľskom Rzeszówe, ako aj štipendiom honorovanú letnú školu súčasnej literatúry v škótskom Edinburghu. Angličtina je jeho vášeň, ktorá sa odráža nielen v jeho príprave na hodiny, ale aj na hodinách samotných, kde kreatívnym spôsobom využíva rôzne materiály a videá. Ondrej po úspešnom absolvovaní štúdia pôsobil štyri roky ako lektor na Univerzite Komenského, kde sa zároveň podieľal aj na príprave štátnych jazykových skúšok. Zároveň vyučoval individuálne kurzy angličtiny a skupinové kurzy v súkromných firmách či na Ministerstve financií. Ondrej tvrdí, že skvelým študentom dokáže byť každý. V každom sa totiž skrýva potenciál, aby si štúdiom jazyka splnil svoju najlepšiu predstavu o sebe. Úlohou lektora je v ňom tú predstavu objaviť a živiť. Vo voľnom čase Ondreja stretnete nielen ako fotografa a účastníka konferencií učiteľov angličtiny, ale aj na koncertoch, festivaloch či iných zaujímavých podujatiach v širokom okolí. Fascinujú ho príbehy a vďačne si vypočuje aj ten váš. Lektorom The Bridge je od roku 2015.

Cena

Pre všetkých naších klientov poskytujeme služby

 • Typológia študenta
 • Analýza potrieb študenta
 • Priestor na samoštúdium a knižnica
 • Občerstvenie počas trvania kurzu
 • Vstupné/výstupné testovanie
 • Osobné hodnotenie lektora
 • Kompletné učebné materiály
 • Certifikát The Bridge
 • Individuálna lektorská podpora
 • Jazykový koučing 2x50min
 • Individuálne hodiny s lektorom 10x60min

Basic

32x60min
16 týždňov
 • Vstupné/výstupné testovanie
 • Osobné hodnotenie lektora
 • Kompletné učebné materiály
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
389 €
Kúpit kurz

Premium

32x60min
16 týždňov
 • Vstupné/výstupné testovanie
 • Osobné hodnotenie lektora
 • Kompletné učebné materiály
 • Certifikát The Bridge
 • Individuálna lektorská podpora
 • Jazykový koučing 2x50min
 • ---
459 €
Kúpit kurz

Executive

32x60min
16 týždňov
 • Vstupné/výstupné testovanie
 • Osobné hodnotenie lektora
 • Kompletné učebné materiály
 • Certifikát The Bridge
 • Individuálna lektorská podpora
 • Jazykový koučing 2x50min
 • Individuálne hodiny s lektorom 10x60min
889 €
Kúpit kurz

Referencia

Angličtina online mi veľmi vyhovuje. Prekročila som tieň večnej začiatočníčky a úspora času pre mňa ako pracujúcu matku bola super!
Daniela Jenisová
×