Začať s angličtinou môžete kedykoľvek. Otestujte sa a zistite na čom môžete stavať. U nás nájdete kurz, ktorý vám sadne. :)

Advanced in the Afternoons

Kurz angličtiny pre vyššie pokročilých je navrhnutý tak, aby vám poskytol stimulujúce prostredie a nové výzvy, ktoré vás budú motivovať a podporovať vo vašom jazykovom rozvoji. Jeho cieľom je umožniť vám prekročiť hranice svojej súčasnej úrovne angličtiny a nielen dosiahnuť vyššiu úroveň jazyka, ale si i rozšíriť svoje znalosti o svete a kultúre anglicky hovoriacich krajín.
Emma Wyatt

Trvanie

16 týždňov 32 x 90min

Rozvrh

Pondelok a Streda 16:30 - 18:00

Forma

skupinova výučba prezenčne

Počet účastníkov

6 - 8 študentov

Úroveň

Prehľad dostupných termínov

Výber konkrétneho termínu zadávate až v nákupnom košíku

Ponelok a Streda

16:30 - 18:00
1. semester
25.09.2023 - 01.01.2024
2. semester
02.02.2024 - 17.06.2024

O kurze

V tomto kurze sa stretnete s náročnými a inšpiratívnymi témami, ktoré vás vyvedú z komfortnej zóny a podporia váš rozvoj v anglickom jazyku. Témy môžu zahŕňať globálne problémy, sociálne témy, technologický pokrok, vedecké objavy, umenie a kultúru, medzinárodné vzťahy a mnoho ďalších. Sú to témy, ktoré vám umožnia aplikovať a zlepšovať si vaše jazykové zručnosti a zároveň rozvíjať svoje kritické myslenie a analytické schopnosti. Zvládnete byť v angličtine samým sebou, vyjadrovať sa prirodzene a s plnou kontrolou nad obsahom i formou. 

Okrem nových tém sa kurz zameriava aj na zdokonalenie jazykových štruktúr a gramatiky. Budeme sa zaoberať jemnými nuansami jazyka a pracovať na precíznom vyjadrovaní sa a správnej výslovnosti. Zároveň sa rozšíri vaša slovná zásoba o odborné výrazy, idiómy, slang a neformálne vyjadrovanie, čím sa vaša angličtina stáva bohatšou a viac autentickou.

Pre koho je kurz určený

Kurz angličtiny pre vyššie pokročilých je určený pre študentov, ktorí majú pevné jazykové základy, chcú prekročiť hranice svojej súčasnej úrovne a dosiahnuť ešte vyššiu úroveň angličtiny. Náš kurz je navrhnutý tak, aby poskytoval stimulujúce a motivujúce prostredie aj keď sa už učíte angličtinu dlhšie a potrebujete nové výzvy na udržanie motivácie.

Čo získate?

Čo v kurze získate

 • Štruktúrovaný proces skupinovej výučby s individuálnym prístupom
 • Vysokú mieru interakcie s lektorom i spolužiakmi
 • Zdokonalenie a istotu v štruktúre textu a gramatike
 • Rozšírenie slovnej zásoby
 • Tréning kritického myslenia
 • Zručnosť dobre zvládnuť aj odbornejšiu písomnú komunikáciu
 • Vzájomnú motiváciu a podporu v skupine
 • Zlepšenie všetkých jazykových zručností: rozprávanie, čítanie, počúvanie, písanie 
 • Výrazný posun v rýchlosti reakcií a porozumení reálnych situácií
 • Certifikát o absolvovaní kurzu od medzinárodne akreditovanej jazykovej školy
 • Individuálny osobný pohovor s lektorom na záver kurzu s kvalifikovanou spätnou väzbou a odporúčaniami

Sme medzinárodne akreditovaní

V roku 2020 sme ako prvá jazyková škola na Slovensku získali medzinárodnú akreditáciu od EAQUALS, doteraz sme na Slovensku jediní. Eaquals je:

 • Garantom kvality jazykového vzdelávania pre školy v medzinárodnom prostredí.
 • Ekvivalentom ku certifikácii British Council Accreditation a UK English.
 • Poradným orgánom  Rady Európy v otázke vzdelávania v oblasti cudzích jazykov.

V The Bridge vás očakáva

Na Slovensku sme prvou a doteraz jedinou jazykovou školou s akreditáciou renomovanej inštitúcie EQUALS. Náš prístup k výučbe vychádza z komunikatívnej metódy so silnou orientáciou na študenta. U nás nájdete individuálny prístup aj v skupinových kurzoch. Začína osobnou vstupnou konzultáciou a kvalitným testovaním. Pokračuje jasným študijným plánom, priebežným hodnotením progresu a končí osobnou spätnou väzbou lektora študentovi.

U nás pracuje medzinárodný tím vysokoškolsky vzdelaných profesionálov certifikovaných na výučbu angličtiny ako cudzieho jazyka. Náš interný hodnotiaci systém pre lektorov spĺňa náročné štandardy Cambridge English Teaching Framework. V The Bridge si lektori neustále rozvíjajú odbornosť vďaka unikátnemu vzdelávaciemu systému, vedenému medzinárodne uznávanými mentormi jazykového vzdelávania.

V The Bridge vás naučíme nielen angličtinu, ale aj návod na to, ako sa ju správne učiť. Pri výučbe sa budete cítiť príjemne, nebudete zbytočne strácať čas pri nudných a neefektívnych cvičeniach, ktoré sa donekonečna opakujú. Spolu s kurzom získate tiež prístup k výborne vybavenej knižnici a ďalším bezplatným aktivitám, workshopom a webinárom. Pomocou nich si môžete testovať a posúvať svoje jazykové zručnosti aj mimo kurzov.

Lektor

Emma Wyatt

BIO

Emma získala magisterský titul z literatúry z Queen Mary’s College, University of London, diplom CELTA z International House London a nedávno absolvovala kurz Coaching Practitioner v The Bridge, pričom krátko nato získala akreditáciu EMCC. Ako lektorka pôsobí už takmer 10 rokov a metódy koučovania začleňovala do svojich hodín ešte pred účasťou na kurze koučovania. Koučovanie považuje za skvelý spôsob, ako preniknúť k podstate toho, čo naši študenti od svojho jazykového vzdelávania očakávajú, a tiež za užitočný zdroj informácií pre samotných učiteľov, ktorý im pomôže zabezpečiť, aby zo svojho povolania dostali to, čo chcú.

Workshop: Ako sa učia učitelia? Prečo učím?

Často sa zameriavame na našich študentov a na to, čo získavajú z učenia, ale čo my ako učitelia? Aké sú vaše základné hodnoty v práci a živote a ako ich môžete lepšie vniesť do vyučovacieho procesu, aby ste si boli istí, že aj vy z tejto skúsenosti získavate čo najviac? Na tomto stretnutí zistíme, aké sú vaše základné hodnoty a ako sa lepšie uistiť, že sú v súlade s vaším každodenným vyučovaním.

Cena

Pre všetkých naších klientov poskytujeme služby

 • Typológia študenta
 • Analýza potrieb študenta
 • Priestor na samoštúdium a knižnica
 • Občerstvenie počas trvania kurzu
 • Vstupné/výstupné testovanie
 • Osobné hodnotenie lektora
 • Kompletné učebné materiály
 • Certifikát The Bridge
 • Individuálna lektorská podpora
 • Jazykový koučing 2x50min
 • Individuálne hodiny s lektorom 10x60min

Basic

32x90min
16 týždňov
 • Vstupné/výstupné testovanie
 • Osobné hodnotenie lektora
 • Kompletné učebné materiály
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
579 €
Kúpit kurz

Premium

32x90min
16 týždňov
 • Vstupné/výstupné testovanie
 • Osobné hodnotenie lektora
 • Kompletné učebné materiály
 • Certifikát The Bridge
 • Individuálna lektorská podpora
 • Jazykový koučing 2x50min
 • ---
649 €
Kúpit kurz

Executive

32x90min
16 týždňov
 • Vstupné/výstupné testovanie
 • Osobné hodnotenie lektora
 • Kompletné učebné materiály
 • Certifikát The Bridge
 • Individuálna lektorská podpora
 • Jazykový koučing 2x50min
 • Individuálne hodiny s lektorom 10x60min
1079 €
Kúpit kurz

Referencia

Mikeove trénerské skúsenosti sú skutočne neoceniteľné. Praktický prístup kurzu, najmä možnosť pracovať so skutočnými klientmi, kurz výrazne obohatili, tomu sa teoretické štúdium jednoducho nevyrovná. Táto praktická skúsenosť bola mimoriadne obohacujúca. Okrem toho si veľmi cením holistický pohľad kurzu na koučovanie. Nie je to len o získaní techník, ale tréneri skutočne kladú dôraz na pochopenie širšieho kontextu a psychologických faktorov, ktoré prispievajú k účinnému koučovaniu.
Lucia Haászová
študentka
×