Zvládnuť právnickú terminológiu je dnes už dôležité i pre prax v Bratislave. Počet medzinárodných firiem vyžadujúcich si právnickú angličtinu neustále rastie. Vyberte si kurz angličtiny pre právnikov, ktorý vás zaradí medzi tých, ktorí sú pripravení byť aktívnou súčasťou moderného biznisu.

B2

For adults

Introduction to Legal English

Polointenzívne kurzy, Právnická angličtina

17.09.2018 - 21.11.2018
26.11.2018 - 13.02.2019
25.02.2019 - 13.05.2019
More info

Find out more & choose
wisely

Not sure which course
to choose?

Test your english

C1

For adults

Slovak law in English

Polointenzívne kurzy, Právnická angličtina

18.09.2018 - 27.11.2018
29.11.2018 - 19.02.2019
26.02.2019 - 09.05.2019
More info

B2

For adults

Slovak law in English

Polointenzívne kurzy, Odborná angličtina, Právnická angličtina

18.09.2018 - 27.11.2018
29.11.2018 - 19.02.2019
26.02.2019 - 09.05.2019
More info

B2