Individuálne kurzy angličtiny sú v Bratislave obľúbené. Formou face-to-face sa zdokonalíte práve v tom, čo vy potrebujete. Lektori sa Vám prispôsobia nielen s rozvrhom, ale študijný plán pripravené pre one-to-one je šitý úplne na mieru a teda poskytuje najvyššiu efektivitu pri učení sa angličtiny.

Find out more & choose
wisely

Not sure which course
to choose?

Test your english