Ako prebieha výučba seniorov

Ako prebieha výučba seniorov

Článok z Týždňa celoživotného učenia:

I tento rok pripravilo jazykové centrum the Bridge pre bratislavských seniorov kurz angličtiny, ktorý sa uskutoční v rámci celoslovenskej iniciatívy Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých – „Týždeň celoživotného učenia“. V the Bridge sa vzdelávaniu seniorov venujeme už sedem rokov. Hoci vzdelávanie seniorov nevyžaduje žiadnu špeciálnu metodiku, kvalitne ozvučené a presvetlené triedy v Starom Meste sú príjemným a motivačným prostredím na štúdium. Zo skúseností vieme, že obavy z učenia vzhľadom na vek sú zväčša neopodstatnené. Naši lektori majú niekoľkoročné skúsenosti a vedia, že ak majú kurzy priniesť výsledok, je dôležité rešpektovať požiadavky našich študentov / seniorov tempo a dynamiku štúdia. Štúdiom jazyka sa starším ľuďom otvárajú nové obzory. Učenie sa cudzieho jazyka je nielen príjemne strávený čas, ale aj veľmi efektívne cvičenie pamäte a cibrenie mysle.

Ako prebieha výučba seniorov? Vyučovanie prebieha nasledovne: na začiatku sa porozprávame čo je nové, klebety, čo sa im prihodilo cez víkend atď. Potom nasleduje nejaká hra so slovíčkami aby sme sa pripravili na našu anglickú 90minutovku. Prezrieme si domácu úlohu a zodpovieme nejasnosti, ktoré sa pritom vyskytli. A potom nasleduje intenzívna hodina anglického jazyka kde 90% času sa rozpráva čisto anglicky.

Aké metódy používate? Metódy využívam rôzne: keďže ja som dodnes hravý typ človeka, tak táto forma sa odzrkadľuje aj na mojich hodinách, napríklad používame aj stolové hry. Počúvame rôzne nahrávky, doplňujeme vynechané slová, pracujeme s textami a skúšame si dialógy na konkrétne situácie, s ktorými sa môžu stretnúť v reálnom živote. Moja seniorská skupina veľa cestuje, alebo ich deti žijú v zahraničí – aj to ich motivuje aby si jazyk osvojili.

Spýtali sme sa aj seniorov, čo im páči na kurzoch angličtiny: „Tešíme sa na hodiny, trošku si mozog cibríme aby nezlenivel, tešíme sa, že týždenne 2x sa stretávame, máme svoju komunitu kde sa dobre cítime a po hodine si spoločne zájdeme ešte na kávičku a zákusok.“ Kurzy budú prebiehať od pondelka 2. do piatka 6. októbra. Začiatočníci sa naučia užitočné frázy a tí, ktorí už čo to vedia si svoju angličtinu môžu precvičiť dokonca i so zahraničným lektorom. Počas bezplatného kurzu angličtiny sa seniori napríklad naučia, ako si v cudzine rezervovať hotel, zistiť odchod vlaku, či ako sa opýtať iných ľudí na cestu.

Celý článok nájdete tu.

×
×

Cart