4 kroky ku kurzom, v ktorých študenti dosahujú výsledky

Ročne našou školou prejde viac ako 1 200 študentov. Monitorovaním ich progresu, dochádzky a v spolupráci s lektormi sme identifikovali 4 základné kroky k tomu, aby naši študenti boli motivovaní a dosahovali výsledky.

Krok č.1
zodpovedne testovať:
poznať svoju štartovaciu čiaru je základ.

TIP: Testovanie je výborné „sito“ na študentov. Kolegovia sa bezdôvodne neotestovali v stanovenom termíne? Zvážte investíciu, každý motivovaný študent chce na začiatku vedieť čo vie a čo ešte nie.

Krok č.2
správne rozdelenie skupín:
homogénne skupiny sú neraz efektívnejšie ako individuálna výučba.

Krok č.3
dobre stanovený cieľ:
vidieť pred sebou výsledky je motivujúce.

Krok č.4
pravidelná dochádzka:
v našej škole je dochádzka študentov jedným zo základných KPI našich lektorov. Z praxe vieme, že korelácia medzi kvalitou lektora a dochádzkou študentov je veľmi vysoká.

Starostlivo sledujeme dochádzku v kurzoch a prácu našich lektorov. Aktuálny priemer dochádzky všetkých našich študentov za školský rok 2018/2019 je 79%. Pre nás je to dôležité číslo, lebo možnosť niečo sa naučiť majú iba tí študenti, ktorí pravidelne chodia na hodiny.

Učenie sa jazyka je tréning, ktorý si vyžaduje správne a pravidelné cvičenie.