Späť na kurzy

Špecializovaná skúška z právnickej angličtiny

kurzyangličtina pre dospelých
odborná angličtina
Skupinový kurz angličtinyskupinový kurz (6 - 8 študentov)
Úroveň angličtiny podľa SERRC1, C2, B2

O kurze

Skúška testuje a preveruje predovšetkým prekladateľské zručnosti a zvládnutie anglickej právnej terminológie v spojení so slovenskými zákonmi. Vykonáva pred komisiou a pozostáva z:

 1. Písomná časť – Legislatíva
  Testuje znalosť anglickej právnej terminológie pri preklade slovenskej legislatívy (Občiansky zákonník, Obchodný zákonník)

 

 1. Písomná časť – Preklad
  Testuje schopnosť  kandidáta prekladať zmluvy, právne dokumenty, listiny, výpisy a odpisy, podania a pod.
  (Občiansky zákonník, Obchodný zákonník)

 

 1. Písomná časť – Legal writing
  Testuje schopnosť kandidáta poradiť klientovi v základných právnych záležitostiach písomnou formou.

 

 1. Ústna časť – Judikatúra
  Testuje schopnosť kandidáta v krátkej dobe naštudovať a stručne popísať predložený prípad zo slovenského právneho prostredia (výber judikatúry k občianskemu a obchodnému zákonníku), viesť krátku diskusiu, prípadne zodpovedať na situačné otázky z praxe. Hodnotí sa najmä používanie vhodnej anglickej terminológie a vyjadrovacie schopnosti.

Skúška je nadviazaním na kurz Slovenské zákony v angličtine a pre terajších alebo bývalých študentov
tohto kurzu. Rovnako je skúška vhodná pre tých, ktorí pracujú s prekladmi alebo prichádzajú do styku s právnickou angličtinou.
Na skúšku sa môžu prihlásiť aj absolventi kurzu ILEC na úrovni C1.

Trvanie skúšky: 180min

Povedali o nás

Kurz hodnotím veľmi pozitívne. Je plne vyhovujúci našim nárokom na výučbu cudzieho jazyka.
Oceňujeme dôkladnú prípravu lektora na každú hodinu a zároveň jeho schopnosť flexibilne reagovať na situačné otázky a podnety skupiny. Je to profesionál, má zmysel pre humor a vie si získať pozornosť skupiny. Jeho hravý štýl učenia vnímam ako veľký benefit. Skutočne oceňujeme spoluprácu so spoločnosťou the Bridge a jej lektormi.

Chcela by som Vám poďakovať (aj v mene ostatných kolegýň) za našu lektorku a jej prístup k ľudom. Vidno na nej, že ju práca baví a napĺňa. Hodiny s ňou sú veľmi zaujímavé. Celu dobu sa vieme sústrediť, hoci sme už vyčerpané z prace. Lektorka má rozplánované, čo všetko chce stihnúť. Učivo kombinuje s rôznymi hrami a obrázkami. Veľmi veľa nám to dáva.
Ďakujeme :) .

S kurzom som bola veľmi spokojná, najmä s lektorom Andrejom Dodokom, ktorý mal nielen výborné znalosti v právnickej angličtine, ale ich vedel aj výborne podať a pripraviť nás na skúšku ILEC. Oceňujem tiež jeho prístup k študentom a pripravenosť na hodiny.

Kurzy právnickej angličtiny u vás by som odporučila aj svojim známym.

Cena: 78 

Cena: 78 

Termín najbližšej skúšky:

21.9.2017 v čase 15:00-18:00

1. semester
01.09.2016 - 31.08.2017