Späť na kurzy

Právnická angličtina

Osvojte si profesionálnu právnu terminológiu v individuálnom kurze so skúseným lektorom, ktorý Vám pomôže pracovať a orientovať sa v právnickej angličtine, ktorú potrebujete dnes už i pre prax v Bratislave.

kurzyangličtina pre dospelých
odborná angličtina
Individuálny kurz angličtinyindividuálna hodina
Úroveň angličtiny podľa SERRA1, A2, B1, C1, B2

O kurze

Individuálny kurz sa úplne prispôsobí Vašim požiadavkám. Štandardne vyučujeme prácu v angličtine s Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom, Občiansko-súdnym poriadkom, Zákonom o konkurze, Ochranu spotrebiteľa a Zákonník práce. Ako narábať s právnym textom pri prekladoch, pristupovať ku zmluvám a dokumentom, ako interpretovať právny text a porovnávať originál s prekladom.

Všetok študijný materiál (učebnice, pracovné listy atď.) je už zahrnutý v cene hodiny.

Individuálna hodina angličtiny (vyučovací blok) môže mať rôzne dĺžky v závislosti od Vašich požiadaviek a potrieb. Štandardne poskytujeme 60 minútové vyučovacie bloky.


V individuálnom kurze:

  • si osvojíte profesionálnu právnickú terminológiu s kontexte slovenskej legislatívy
  • naučíte sa správne koncipovať a prekladať zmluvy, listy a právne dokumenty
  • budete analyzovať právne prípady zo slov. prostredia
  • zdokonalíte sa v preklade právnych textov z/do anglického jazyka
  • zvládnete slovnú zásobu z práva (európskeho, anglosaského, amerického)
  • budete analyzovať právne prípady
  • zvládnete písomný prejav a komunikáciu s klientom
  • naučíte sa pracovať s tlačivami a formulármi

Výučba je možná aj počas víkendu za cenu 52 EUR za 60 minútový blok. 

Povedali o nás

Hodiny sa mi páčia, myslím si, že sú pre mňa prínosom.
Hodiny majú pestrú štruktúru, sú venované tak konverzácii, ako aj precvičovaniu písomného vyjadrovania a správnemu formulovaniu anglických textov. Prístup lektora je profesionálny a ústretový.

Chcela by som Vám poďakovať (aj v mene ostatných kolegýň) za našu lektorku a jej prístup k ľudom. Vidno na nej, že ju práca baví a napĺňa. Hodiny s ňou sú veľmi zaujímavé. Celu dobu sa vieme sústrediť, hoci sme už vyčerpané z prace. Lektorka má rozplánované, čo všetko chce stihnúť. Učivo kombinuje s rôznymi hrami a obrázkami. Veľmi veľa nám to dáva.
Ďakujeme :) .

S kurzom som bola veľmi spokojná, najmä s lektorom Andrejom Dodokom, ktorý mal nielen výborné znalosti v právnickej angličtine, ale ich vedel aj výborne podať a pripraviť nás na skúšku ILEC. Oceňujem tiež jeho prístup k študentom a pripravenosť na hodiny.

Kurzy právnickej angličtiny u vás by som odporučila aj svojim známym.

Kurz hodnotím veľmi pozitívne. Je plne vyhovujúci našim nárokom na výučbu cudzieho jazyka.
Oceňujeme dôkladnú prípravu lektora na každú hodinu a zároveň jeho schopnosť flexibilne reagovať na situačné otázky a podnety skupiny. Je to profesionál, má zmysel pre humor a vie si získať pozornosť skupiny. Jeho hravý štýl učenia vnímam ako veľký benefit. Skutočne oceňujeme spoluprácu so spoločnosťou the Bridge a jej lektormi.

S hodinami právnickej angličtiny som veľmi spokojná. Oceňujem obsah hodín, ktorých základ tvorí najmä slovenské občianske právo v angličtine a články o aktuálnych témach.

Cena: 350 

Cena: 350 

rozvrh podľa požiadaviek študenta / študentky
10 x 60 minútové vyučovacie bloky