Vyštudoval Filozofickú fakultu UK v Bratislave a Institute of Management v Londýne. Pôsobí ako konzultant pre firemné procesy (Lean, SixSigma). Pracuje pre People Council a nadnárodné spoločnosti.

V the Bridge pripravuje pokročilých študentov na Cambridge skúšky (Business English BEC Higher, Legal English) a vyučuje v kurzoch so zameraním na obchodný a právnický jazyk. Školí odborné kurzy ako Policies and Directives, Anti money laundering legislation, Financial market oversight legislation, Fast-moving consumer goods, a Slovenské zákony v anglickom jazyku.

Má lektorskú certifikáciu CAELT, University of British Columbia, Kanada.

Je súdnym prekladateľom zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR.